Úvod ZO ZAHRANIČIA Podľa Greenpeace môžu byť recyklované plasty toxickejšie, ako bežné

Podľa Greenpeace môžu byť recyklované plasty toxickejšie, ako bežné

Foto: archív

Recyklované plasty nie sú uspokojivým riešením problému znečisťovania životného prostredia, keďže v konečnom dôsledku môžu byť ešte toxickejšie, ako bežné. Upozornila na to organizácia Greenpeace.

„Plasty sú vo svojej podstate nekompatibilné s obehovým hospodárstvom,“ uvádza Greenpeace v súhrnnej správe o výskume, podľa ktorého sú recyklované plasty ešte škodlivejšie, než plasty, ktoré neprešli recykláciou. Ďalší výskum zasa preukázal, že proces recyklácie plastov spôsobuje, že sa do ovzdušia dostávajú čiastočky mikroplastov.

Správu Greenpeace zverejnilo v čase, keď svetoví lídri začínajú ďalšie kolo rokovaní o potenciálnej globálnej dohode o plastoch. Vlani sa totiž zaviazali, že počas dvoch rokov dosiahnu právne záväznú dohodu o celom „životnom cykle“ plastov od výroby až po ich likvidáciu.

„Odvetvie výroby plastov vrátane petrochemického priemyslu, fosílnych palív či výroby spotrebného tovaru sa snaží recyklovanie plastov označovať za riešenie krízy znečistenia plastmi,“ uviedla Greenpeace. “Nie je to tak, toxicita plastov recyklovaním narastá a jediným skutočným riešením je masívne obmedzenie ich výroby ako takej,” dodala organizácia.

Od 50. rokov minulého storočia sa vyrobilo osem miliárd ton plastov. V správe Greenpeace sa píše, že sa recykluje iba deväť percent z celkového množstva vyprodukovaných plastov, pričom tie, ktoré prejdú recykláciou, majú v konečnom dôsledku ešte vyššiu koncentráciu škodlivých chemikálií, čím predstavujú pre ľudí, živočíchy a životné prostredie väčšie riziko ako klasické plasty.

Výroba plastov sa do roku 2060 s najväčšou pravdepodobnosťou strojnásobí. Greenpeace preto vyzýva na urýchlené dosiahnutie dohody o plastoch, ktorá by ich produkciu značne obmedzila. Už existujúce plasty by sa zároveň mali využívať čo najdlhšie.