Úvod Z DOMOVA Politickí väzni odkazujú Kolíkovej: Jedinou cestou, ako zvíťaziť nad dezinformáciami, je sloboda...

Politickí väzni odkazujú Kolíkovej: Jedinou cestou, ako zvíťaziť nad dezinformáciami, je sloboda slova

Mária Kolíková. (Foto: archív)

Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO) kritizujú návrh nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Rezort spravodlivosti žiadajú o jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Vyplýva to z vyhlásenia PV ZPKO. Paragrafy týkajúce sa šírenia dezinformácií sú súčasťou navrhovanej novely Trestného zákona.

Bývalí politickí väzni zdôraznili, že jedinou cestou, ako zvíťaziť nad dezinformáciami, je sloboda slova. „Iba diskusia založená na pluralite názorov a na pravdivých faktoch, bez ideologického alebo mocenského balastu,“ uviedol predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda.

Zväz považuje novelu zákona za protidemokratickú. „Zákon je navrhnutý presne tak, aby sme tu mali opäť politických väzňov, väzňov svedomia, čo je neklamným znakom nástupu každej totality,“ podotkol zväz.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte skôr povedala, že aj v súčasnosti je trestne postihované šírenie nepravdivých informácií, ktoré súvisia napríklad s fašizmom. O rozsahu navrhovaného trestného činu šírenia nepravdivej informácie je ochotná diskutovať.

„My zaň navrhujeme trest odňatia slobody, ale viem si predstaviť aj to, že by tento skutok nebol spojený s trestom odňatia slobody,“ podotkla Kolíková. Cieľom ustanovenia je podľa predkladateľa reagovať na nepravdivé informácie, ktoré sa šíria najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Návrh novely predstavila Kolíková začiatkom decembra. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog.

Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur.