Úvod Z DOMOVA Poslanci schválili lex Ukrajina. Utečenci budú dostávať mesačný príspevok za ubytovanie až...

Poslanci schválili lex Ukrajina. Utečenci budú dostávať mesačný príspevok za ubytovanie až do 1250 eur

Foto: archív

Poslanci Národnej rady SR prijali zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Upravuje príspevok za ubytovanie utečencov a súvisiace podmienky, oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky. Rieši tiež nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre túto skupinu ľudí. Legislatíva tiež rieši žiadateľov o azyl, ich pracovnoprávne vzťahy či ubytovanie.

Príspevok za ubytovanie utečencov má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má prostredníctvom obcí. Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku má upraviť samostatné nariadenie vlády.

Utečenec bude povinný oznámiť obci, že sa mu poskytuje ubytovanie, prvýkrát v apríli. Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Problematika veľkokapacitných ubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie utečenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy. Utečenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, má byť povinný to bezodkladne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.

Ak utečenec nebude môcť získať miesto v tzv. humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Predĺžiť sa má aj platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by sa inak skončila počas mimoriadnej situácie.

Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí na policajnom útvare podajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, budú môcť po novom zotrvať na našom území, až kým nebude o ich žiadosti rozhodnuté.

Vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a utečencov budú oslobodené od úhrady mýta. Vozidlá registrované na Ukrajine nebudú musieť na území Slovenskej republiky uhrádzať diaľničnú známku.

Nová legislatíva takisto umožňuje, aby všetci utečenci z Ukrajiny mali prvých 30 dní po vstupe na územie SR nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Dočasnú odbornú stáž budú môcť vykonávať všetky zdravotnícke povolania, nielen lekári, sestry a pôrodné asistentky prichádzajúce zo zahraničia.

Ukrajinským utečencom sa po novom umožní i prístup k platobným účtom. Zákon dočasne umožní použiť na otvorenie účtov aj iné doklady, ktoré musia spĺňať podmienku možnosti zistenia vzhľadu, mena, priezviska a ďalších údajov. Zároveň musí ísť o doklady vydané oficiálnymi orgánmi Ukrajiny.

Foto: archív