Úvod Zaujímavé PSČ používame ako súčasť adresy už od roku 1973

PSČ používame ako súčasť adresy už od roku 1973

Foto: archív

Poštové smerovacie číslo (PSČ) sa používa ako neoddeliteľná súčasť poštovej adresy na našom území od roku 1973. Prinieslo zjednodušenie smerovania a triedenia poštových zásielok v distribučnom procese. Zároveň bolo rozhodujúcim článkom pri zavedení automatizovaného spracovania listov vrátane postupného triedenia listov až na doručovacie rajóny.

Zásielky sa v SR spracúvajú predovšetkým podľa PSČ, ktoré odosielatelia uvádzajú v adresách. „PSČ sú číselným vyjadrením smerovacích údajov pre triedenie a sčasti aj údajov pre dodanie poštových zásielok. Každej pošte v SR je pridelené päťmiestne PSČ,“ poznamenala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Chybne uvedené PSČ môže spôsobiť nesprávne smerovanie zásielky a nesplnenie lehoty prepravy. Pre územie Slovenska po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zostali tri pásma označované číslami 8, 9 a 0 ako prvé číslice v PSČ. V každom rozsahu PSČ pre pošty poverené funkciou oblastného spracovateľského strediska sa uvažuje s prideľovaním ďalších samostatných PSČ pre pošty, P. O. BOX-y.

Prvá číslica „8“ v PSČ vyjadruje adresáta v meste Bratislava. Reorganizácia PSČ v meste Bratislava sa uskutočnila k 1. januáru 1982. Ostatné územie Slovenska používa číslice „9“ a „0“, pričom „0“ je zväčša sever a východ.

„Každému oblastnému spracovateľskému stredisku (OSS) bola pridelená skupina za sebou idúcich čísiel, ktoré vyjadruje trojčíslie alebo rozpätie trojčíslí. Všetky PSČ pôšt a odovzdacích miest, ktoré sú na území OSS, boli z tohto rozpätia,“ priblížila Dorčáková.

PSČ sú zložené z dvoch skupín – trojčíslia a dvojčíslia – oddelených od seba medzerou. Trojčíslie označuje obvody oblastných spracovateľských stredísk v rámci jednotlivých hlavných spracovateľných stredísk Slovenskej pošty.

Dvojčíslie zasa označuje pošty v obvodoch oblastných spracovateľských stredísk a adresátov, ktorí majú pridelené špecifické PSČ. Špecifické PSČ majú napríklad aj BalíkoBoxy. V roku 2004 sa podľa Dorčákovej uvažovalo o zmene PSČ s použitím počiatočných číslic 1 až 7, ktoré ostali po rozdelení štátu Českej pošte.