Úvod ZO ZAHRANIČIA Rada EÚ sa dohodla na colných obmedzeniach pre niektoré ukrajinské výrobky

Rada EÚ sa dohodla na colných obmedzeniach pre niektoré ukrajinské výrobky

Foto: archív

Ako oznámilo belgické predsedníctvo Rady EÚ, zástupcovia štátov EÚ sa dohodli na novom kompromise o clách na niektoré ukrajinské poľnohospodárske výrobky. Podľa diplomatov sa do EÚ bude môcť bez cla predávať menej tovaru, ako sa pôvodne plánovalo. Medzi dotknuté výrobky patria vajcia, hydina, cukor a kukurica.

Sprísnenie požiadaviek si ešte vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu (EP). Vyjednávači členských štátov a EP sa dohodli na nových colných požiadavkách na ukrajinský tovar aj pre protesty poľnohospodárov po celej únii. Tovar, na ktorý sa vzťahujú nové požiadavky, by sa mohol do EÚ dovážať bez cla len do určitého množstva. Po jeho prekročení sa bude opäť platiť clo.

EÚ oslobodila ukrajinský tovar od ciel krátko po začatí vojny Ruska proti Ukrajine s cieľom posilniť jej ekonomiku. Súčasné colné úľavy pre Ukrajinu sa skončia v lete. Ak sa dovtedy nezavedú nové predpisy, osobitné pravidlá sa už nebudú uplatňovať.