Úvod Z DOMOVA RTVS chce zrekonštruovať svetovo unikátnu budovu rozhlasovej obrátenej pyramídy

RTVS chce zrekonštruovať svetovo unikátnu budovu rozhlasovej obrátenej pyramídy

Budova Slovenského rozhlasu v Bratislave. (Foto: archív)

RTVS sa bude uchádzať o získanie prostriedkov z plánu obnovy, určených výzvou na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. V súlade s kritériami výzvy sa ambícia prioritne týka známej budovy v tvare obrátenej pyramídy v centre Bratislavy.

Od roku 1985 v nej sídlil najprv Československý rozhlas na Slovensku a od roku 1991 Slovenský rozhlas. V roku 2017 bola architektonicky unikátna budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

„Chceme sa uchádzať aj o financie na priľahlé budovy SRo, ktoré nie sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, ale tiež potrebujú rekonštrukciu. Podobný zámer jestvuje aj v súvilosti s pôvodnými nerekonštruovanými budovami v areáli Slovenskej televízie v bratislavskej Mlynskej doline, ako aj vybraných budov RTVS v Košiciach,“ povedal novinárom PR manažér RTVS Filip Púchovský.

“Projekt je v štádiu preverovania splniteľnosti zadaných parametrov z pohľadu splnenia zlepšenia energetickej hospodárnosti i splnenia kritéria veku budovy. „Projektový tím preveruje archívnu dokumentáciu k budovám, dátumy zápisov do katastra nehnuteľností, ako aj možnosť dosiahnutia 30-percentnej energetickej úspory a následne predloží návrhy na schválenie vedeniu,“ dodal.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy koncom júna. Výzva je otvorená až do začiatku decembra 2024, schválená alokácia je vo výške 120.000.000 eur s DPH. V druhej polovici októbra evidovalo ministerstvo 18 podaných žiadostí v celkovej hodnote takmer 12 miliónov eur.

Budova aj po 38 rokoch od svojho dokončenia priťahuje odborníkov aj laikov z domova i zo sveta, dokonca aj hollywoodských filmárov. Medzi je obdivovateľov patrí aj írsky filmový režisér John Moore, režisér snímok Smrtonosná pasca či Za nepriateľskou líniou.

„Toto je presne budova pre rádio. Má tvar ako megafón, ako vysielanie, ktoré sa šíri von, do sveta. Je to veľmi dômyselné. Myslím si, že ľudia podceňujú architektúru z komunistickej éry, pritom táto budova prebije všetko, čo som videl na Západe. Je to originálne. Milujem túto budovu,” povedal svojho času Moore slovenským novinárom.