Úvod ZO ZAHRANIČIA Šestnásť politických strán členských štátov EÚ podpísalo dokument proti európskemu superštátu

Šestnásť politických strán členských štátov EÚ podpísalo dokument proti európskemu superštátu

Foto: archív

Vedúci predstavitelia 16 politických strán členských štátov EÚ podpísali vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú svoj nesúhlas s európskym superštátom. Ide o reakciu na konferenciu o budúcnosti Európy, kde podľa poľského premiéra Kaczynského pôjde o prehlbovanie procesov, spôsobujúcich hlbokú a trvalú krízu EÚ.

K signatárom patrí maďarský Fidesz aj poľská strana Právo a spravodlivosť. „Toto vyhlásenie sa týka budúcnosti EÚ, ochrany národov, rodín a tradičných kresťanských hodnôt. Chceme, aby tento spoločný dokument bol základom našej kultúrnej a politickej práce,“ uviedol Viktor Orbán.

„Vo vyhlásení je zdôraznené, že proces európskej integrácie významne prispel k vytvoreniu štruktúr trvalej spolupráce, k udržaniu mieru a budovaniu porozumenia a dobrých vzťahov medzi štátmi. Ale Európska únia dnes potrebuje hlbokú transformáciu.

Namiesto ochrany Európy a jej dedičstva a namiesto zabezpečenia slobodného rozvoja národov Európy sa stala zdrojom problémov, obáv a neistoty,“ píše portál Magyar Nemzet. Dodáva, že EÚ sa čoraz viac stáva nástrojom extrémistických síl.

Tie sa usilujú o kultúrnu a náboženskú transformáciu Európy a v konečnom dôsledku o budovanie Európy bez národov. Cieľom je vytvoriť európsky superštát, zničiť alebo zrušiť európske tradície, zmeniť základné sociálne inštitúcie a morálne zásady. Signatári sa domnievajú, že konsenzus musí ostať zachovaný.

Podľa nich hrozí, že nedávne pokusy obísť tento postup alebo zrušiť inštitút konsenzu vylúčia niektoré krajiny z formovania rozhodnutí a z EÚ sa stane zvláštna oligarchia. „Šestnásť politických strán má v Európskom parlamente celkovo 117 poslancov,“ píše Magyar Nemzet. Tí by matematicky mohli vytvoriť tretiu najväčšiu frakciu v EP.