Úvod Z DOMOVA Slováci bývajú najdrahšie spomedzi obyvateľov krajín V4

Slováci bývajú najdrahšie spomedzi obyvateľov krajín V4

Foto: archív

Slováci bývajú najdrahšie spomedzi obyvateľov krajín V4. Ročné náklady na bývanie u nás predstavujú v priemere 2 680 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood&Company, ktorá vychádzala z údajov Eurostatu za rok 2019 a 1. polrok 2020. Náklady na bývanie ukrajujú Slovákom z rozpočtu takmer štvrtinu, čo je v rámci EÚ najvyšší podiel.

V týchto výdavkoch sú zahrnuté nájomné, údržba a oprava obydlí, energie, dodávka vody či odvoz odpadu. „V roku 2019 podiel výdavkov na bývanie z celkových spotrebných výdavkov predstavoval 24 percent,“ uviedla analytička spoločnosti Eva Sadovská s tým, že priemer krajín EÚ bol vlani na úrovni 19 percent.

„Nižšie úrovne ukazovateľa dosiahli všetci naši susedia z V4. V prípade Maďarska bol podiel 15 percent, v Poľsku 17 a v Českej republike 21 percent,“ dodala analytička. Slovensko viedlo aj v ročných nákladoch na bývanie v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (2 680 eur).

„V Maďarsku pripadala na obyvateľa suma 1 316 eur, v Poľsku 1 608 eur. Najbližšie k úrovni SR má Česká republika s 2 557 eurami na obyvateľa,“ vyčíslila Sadovská. Na porovnanie však dodala, že najvyššie ročné výdavky na bývanie mali vlani obyvatelia Fínska, Dánska a Luxemburska (od 6 200 do 8 200 eur), naopak, najmenej za bývanie ročne zaplatili Bulhari (necelých 1 100 eur).

„Slovensko zároveň počas prvej polovice roka 2020 zaznamenalo tretí najrýchlejší rast cien v oblasti bývania v rámci ekonomík EÚ,“ poznamenala Eva Sadovská. Za nájomné, údržbu a opravu, elektrinu, teplo, dodávku vody a za zber komunálneho odpadu si Slováci podľa štatistík v priemere priplatili o 3,7 percenta viac ako vlani. Najvýraznejšie sa zvýšili ceny zberu odpadu, a to o vyše 14 percent.