Úvod Z DOMOVA Slovenky majú volebné právo už 100 rokov

Slovenky majú volebné právo už 100 rokov

Foto: archív

Presne v deň slovenských parlamentných volieb 2020 uplynulo 100 rokov od získania volebného práva pre ženy v bývalej Česko-Slovenskej republike (ČSR). Zástupkyne “slabšieho” pohlavia na Slovensku tak mohli prvý raz pristúpiť k volebným urnám a zároveň mohli byť zvolené ako zástupkyne ľudu do parlamentu.

Deklarovala to nová ústava prvej ČSR, prijatá 29. februára 1920, podľa ktorej sú si všetci rovní vo svojich právach, majú právo voliť a byť volení. ČSR v tomto smere predbehla aj viaceré krajiny západnej Európy, okrem iných aj Veľkú Britániu a Francúzsko.

„Nová republika sa prihlásila k hodnotám demokracie a rovnosti pre všetkých občanov, a teda aj všetky občianky. Reflektovala aj skúsenosť s národnostným útlakom Čechov a Slovákov v Rakúsko-Uhorsku a deklarovala vo svojej ústave politické a kultúrne práva pre všetky menšiny žijúce na území nového štátu. Na svoju dobu to nebola samozrejmosť,“ uviedla riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Silvia Porubänová.

IVPR si toto výročie bude pripomínať po celý rok sériou vzdelávacích podujatí a kampaňou Storočie voľby prostredníctvom sociálnych médií. Cieľom je pripomenúť si nielen 100. výročie volebného práva žien, ale zviditeľniť výsledky práce mnohých žien, ktoré si ho vybojovali a angažovali sa ako občianske aktivistky a priekopníčky, autorky učiteľky, publicistky a spisovateľky, vedkyne, osvetové pracovníčky a političky.

„To neboli len odvážne ženy, ktoré vystúpili za svoje práva. Boli to najmä vzdelané ženy, ktoré si priali inú budúcnosť pre svoje dcéry. Takú budúcnosť, v ktorej sa k ľuďom nepristupuje odlišne na základe pohlavia či iného určenia, ale výlučne na základe hodnoty ľudskej dôstojnosti,“ priblížila historička a analytička IVPR Jana Jablonická-Zezulová.