Úvod Z DOMOVA Na Slovensku sa začali desiate parlamentné voľby od roku 1989

Na Slovensku sa začali desiate parlamentné voľby od roku 1989

Foto: archív

V sobotu o siedmej hodine sa na Slovensku začali desiate voľby do Národnej rady (NR) SR od nežnej revolúcie v roku 1989. Volebné miestnosti sú otvorené od 07:00 h do 22:00 h. O zložení parlamentu môže rozhodovať približne 4 445 000 oprávnených voličov.

Pre približne 41.000 ľudí to budú úplne prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale v parlamentných budú hlasovať prvýkrát. Tých bude 213.000. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5998 volebných okrskoch v 2926 obciach na Slovensku.

Voličov informovali o konaní volieb obce, ktoré do každej domácnosti do začiatku februára doručili oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín volebné oznámenia posielali aj v jazyku národnostnej menšiny.

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície. Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov.

Voliť je možné aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si bolo treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou.

O voľbu poštou zo zahraničia pre tieto voľby požiadalo vyše 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí. Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016, sa z celkového počtu 4 426 760 oprávnených voličov zúčastnilo 2 648 184 ľudí, čo znamenalo 59,8 percentnú účasť.