Úvod Z DOMOVA Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

Slovenské ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

Foto: archív

Ženy na Slovensku zarábajú o 21,1 percenta, teda o pätinu menej ako muži. Je to výraznejší rozdiel ako európsky priemer, keďže v EÚ sú platy žien o 16 percent nižšie ako platy mužov.

„Najvýraznejšie rozdiely v ohodnotení mužov a žien sú v Estónsku, kde ženy zarábajú až o 28 percent menej ako muži,“ vyčíslila analytička Jana Glasová. V porovnaní so Slovenkami sú na tom v platovom ohodnotení o niečo horšie ženy v Rakúsku, Česku a Nemecku.

Slovensko patrí do prvej päťky krajín Európskej únie, kde sú rozdiely medzi zárobkami žien a mužov viac ako pätinové. „Zlatú medailu za rodovú rovnosť by si zaslúžilo Slovinsko, kde ženy zarábajú len zhruba o tri percentá menej ako muži,“ tvrdí Glasová. Len o trochu horšia je v tomto smere situácia na Malte, kde je rozdiel v platoch približne päťpercentný.

Najvýraznejšie rozdiely medzi mužmi a ženami vznikajú v oblasti finančných a poisťovacích služieb. Nasledujú informácie a komunikácie a priemyselná výroba. Približne štvrtinový rozdiel v platoch mužov a žien však možno nájsť aj vo veľkoobchode, maloobchode či v zdravotníctve.

„Zaujímavé rozdiely sú napríklad aj z hľadiska veku. Najmenšie platové rozdiely, len zhruba desatinové, nájdeme medzi mužmi a ženami vo veku do 25 rokov,“ doplnila analytička.

Rozdiel sa postupne zväčšuje a vo vekovej skupine 35 až 44 rokov zarábajú ženy až o 27 percent menej ako muži. Potom sa s pribúdajúcim vekom rozdiely pomaly stierajú a vo veku nad 65 rokov sú platy žien už „len“ o 19 percent nižšie ako platy mužov.