Úvod Spoločnosť Slovensko je krajina najviac ohrozená automatizáciou

Slovensko je krajina najviac ohrozená automatizáciou

Foto: archív

Slovenské hospodárstvo sa špecializuje na montáž vozidiel a elektroniky, čím sa stáva zraniteľné. Až tretinu pracovných miest ohrozuje automatizácia. Ďalšia tretina je už v súčasnosti do určitej miery automatizáciou zasiahnutá. Vyplýva to z najnovšej ekonomickej analýzy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa generálneho tajomníka OECD Josého Ángela Gurríu zmeny vyplývajúce z technologického pokroku ohrozujú na Slovensku takmer 70 percent pracovných miest: „Sú to najvyššie počty v rámci OECD, čo sa týka zraniteľnosti pri technologických zmenách.“

Problém Slovenska je podľa OECD najmä to, že štvrtina obyvateľstva je počítačovo negramotná. Máme preto akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií. „Slovenská pracovná sila je nedostatočne pripravená na digitálnu transformáciu,“ skonštatoval generálny tajomník. Aby Slovensko tieto výzvy zvládlo, musí podľa neho zvyšovať zručnosti obyvateľstva.

Jedným z predpokladov je reforma školského systému. „Teraz sa vláda zameriava na lepšie zaplatenie učiteľov. Otázka však je, či aj učitelia prinášajú lepšiu kvalitu do vzdelávacieho procesu,“ povedal J. Á. Gurría. Slovensko by sa podľa neho malo zamerať aj na zlepšenie kvality vysokoškolských pedagógov.

Foto: archív

Na to, aby krajina mohla zavádzať inovácie a diverzifikovať priemysel, musí mať základ vo vede a výskume. Investície do týchto oblastí však nedosahujú ani jedno percento HDP, pričom priemer OECD je 2,3 percenta. Podľa tajomníka je to stále malé číslo. Ako príklad uviedol Švédsko, ktoré dáva na vedu výskum štyri percentá HDP.

Ak sa Slovensko chce posunúť z pozície montážnej dielne automobilového a elektrotechnického priemyslu, musia nastať zmeny. Podľa ministra financií Petra Kažimíra si je vláda vedomá rizík a veľkej závislosti od automobilového priemyslu.

Podľa ministra je dôležité využiť transfer znalostí a technológií v automobilovom priemysle na Slovensko a zároveň zabezpečiť, aby si Slováci zvýšili úroveň vzdelania: „Tak môžu zabezpečovať nielen skladanie automobilov, ale aj priťahovať centrá výskumu a inovácií.“