Úvod Ekonomika Obyvatelia Slovenska sa v posledných rokoch rekordne zadlžili

Obyvatelia Slovenska sa v posledných rokoch rekordne zadlžili

Foto: archív

Slováci sa za posledné roky rekordne zadlžili. Dopyt po úveroch podporujú nízke úrokové sadzby, konkurencia medzi bankami, ako aj priaznivý vývoj ekonomiky. Investičná spoločnosť Across Private Investments vyčíslila, že za posledných šesť rokov sa objem úverov domácnostiam zdvojnásobil.

Obyvatelia a živnostníci mali ku koncu minulého roka v bankách uložených 35,4 miliardy eur. Rovnaká skupina ľudí si pritom od bánk požičala približne 35,8 miliardy eur. „Čistý majetok Slovákov v bankách sa tak dostal do zápornej hodnoty. Ešte pred dvoma rokmi predstavoval 3,1 miliardy eur. Inými slovami, za uplynulé dva roky si ľudia od bánk požičali 7,1 miliardy eur a vložili do nich len 3,7 miliardy eur,“ konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Maroš Ďurik.

Na rast zadlženosti na Slovensku už dlhší čas upozorňuje aj NBS. Zadlženosť súkromného sektora vlani v 3. štvrťroku dokonca prvýkrát prekonala 100 percent HDP. „Rastie zadlženosť tak domácností, ako aj podnikového sektora. Hoci tempo rastu zadlženosti súkromného sektora sa v pomere k HDP postupne zmierňuje, Slovensko sa už nachádza nad priemerom krajín strednej a východnej Európy,“ konštatuje NBS v najnovšom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.

Priemer zadlženosti súkromného sektora regiónu strednej a východnej Európy sa nachádza na úrovni 90 percent HDP. Kým krajiny tohto regiónu s vyššou zadlženosťou ako Slovensko podľa NBS v posledných rokoch znižovali svoj dlh, slovenský súkromný sektor sa v tomto období zadlžoval najrýchlejším tempom spomedzi krajín EÚ.

Foto: archív

Dynamický rast zaznamenávajú najmä úvery na bývanie. Podľa Ďurika to možno pripísať vysokému dopytu mladých ľudí po vlastnom bývaní, ale aj poklesu úrokových sadzieb. Podľa Acrossu v roku 2016 predstavovala ročná priemerná úroková miera 4,3 percenta, v roku 2017 to bolo 3,8 a vlani 3,5 percenta.

Priemerná úroková miera nových úverov na bývanie dosiahla nové minimum 1,5 percenta. „Rozdiel medzi úrokmi, úvermi a vkladmi zarobil vlani bankám dve miliardy eur, poplatky ďalších približne 600 miliónov eur,“ uviedol Ďurik.