Úvod Z DOMOVA Slovensko je veľmocou v značení turistických chodníkov. Nový zákon organizovane spriechodní prírodu

Slovensko je veľmocou v značení turistických chodníkov. Nový zákon organizovane spriechodní prírodu

Foto: Michaela Kolimárová

Návrh zákona o turistických trasách, o ktorom rokuje Národná rada SR, by mal priniesť zriadenie registra turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mali upraviť priestupky.

Návrh novej právnej normy nie je z pohľad Klubu slovenských turistov (KST) ideálny, ale je veľmi potrebný. Klub sa o takýto zákon snažil veľa rokov, no nebola možnosť dostať ho do parlamentu na schválenie.

K zákonu sa postupne pridalo veľa vecí, ktoré so značkovaním priamo nesúvisia. „Nabalila sa do neho možno aj úplne nepotrebná administratíva. Pokúsime sa ešte pred druhým čítaním podať nejaké pozmeňujúce návrhy, uvidíme, čo nám z toho prejde,“ poukázal KST.

Zákon podľa klubu organizovane spriechodní prírodu, bude chrániť značkovanie, a tým aj prírodu, a bude šetriť verejné financie. Značkárskej činnosti sa venuje každoročne niekoľko stoviek kvalifikovaných značkárov KST. „Nie je možné, aby si hocikto a hocikde vyznačkoval „svoj“ turistický chodník – opäť by to viedlo len k chaosu.

Aj toto má zabezpečiť nový zákon o turistickom značkovaní – značkovať môžu len ľudia, ktorí majú na to kvalifikáciu, poznajú normu o značkovaní, poznajú metodiku značkovania,“ povedala Eva Škutová z KST, ktorá bola v minulosti predsedníčkou sekcie značenia KST.

Kvalifikovaní značkári v priebehu rokov vypracovali normu STN pre značkovanie a spracovali aj metodiku značkovania. Na značkovanie idú väčšinou verejné financie. Aj to je dôvod, prečo sa musia vyznačkované chodníky chrániť.

„Zákon má tiež umožniť budovať aj nové vyznačkované trasy, kde sme veľakrát najmä v poslednom období narážali na nepochopenie majiteľov pozemkov, napriek tomu, že na našom území stále platí slobodný prístup do lesa,“ uviedol klub.

Pokračuje, že zákon by mal chrániť aj existujúce značkovanie pred svojvôľou niektorých majiteľov pozemkov. Platí, že značky na chodníku zabezpečujú bezpečnosť turistov, najmä v prípade zhoršeného počasia. Kvalifikovaní značkári KST obnovujú značkovanie na chodníkoch, starajú sa o ich priechodnosť, robia údržbu nosných a informačných prvkov na trasách.

Sekcia značenia klubu vedie databázu všetkých vyznačkovaných trás, prideľuje každej trase evidenčne číslo, aby v teréne nenastal chaos. „Tieto značkované turistické trasy neslúžia len pre organizovaných turistov KST, ale slúžia pre celú turistickú verejnosť, sú veľkou podporou pre rozvoj cestovného ruchu,“ priblížila Škutová.

Množstvom, hustotou a značením turistických chodníkov patrí Slovensko medzi svetové veľmoci. Tvrdí to knižný propagátor domácej turistiky Daniel Kollár z vydavateľstva DAJAMA. „Naozaj sa máme čím pýšiť. Väčšina týchto chodníkov je veľmi dobre značená v garancii KST z hľadiska výberu, technických pomôcok, orientačných smerovníkov, šípok, tabú,” hovorí Kollár.

Podľa neho v tomto smere patríme medzi absolútnu špičku. Máloktoré krajiny v Európe majú takú hustú sieť turistických chodníkov ako my. “Celkovo je v súčasnosti vyznačkovaných 15.000 kilometrov turistických chodníkov. Keď to prerátame na rozlohu Slovenska alebo na počet obyvateľov, sme absolútna svetová veľmoc,“ uviedol Kollár.

Podľa neho naša krajina je z turistického a geomorfologického hľadiska veľmi zaujímavo členená a chodníky akoby do nej prirodzene zapadali. Pritom všetky pohoria na severozápadnom, severnom, strednom a severovýchodnom Slovensku sú veľmi dobre prístupné a doslova poprepletané chodníkmi, spĺňajúcimi bezpečný pohyb v prírode. Veľa chodníkov je aj v nížinách.

Foto: Michaela Kolimárová