Úvod Z DOMOVA SNS vyzýva prezidentku, aby si splnila povinnosť ohľadne Istanbulského dohovoru

SNS vyzýva prezidentku, aby si splnila povinnosť ohľadne Istanbulského dohovoru

Foto: archív

Podľa podpredsedu SNS Antona Hrnka je úlohou prezidentky oznámiť Rade Európy, že SR nebude ratifikovať dohovor, čiže sa nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dohovoru. SNS vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby konala vo veci Istanbulského dohovoru. Tá si však svoju povinnosť zatiaľ nesplnila.

Prezidentku na základe návrhu vlády informoval premiér Peter Pellegrini o oznámení, ktorým Slovensko vyjadruje európskym orgánom záujem neratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

„Teraz je na rade pani prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá by sa mala vyjadriť a ktorá by mala oznámiť, že Slovensko sa nestáva ďalším štátom, ktorý bude ratifikovať daný dohovor.

Keďže sa do dnešného dňa tak nestalo, vystupujeme znova, aby sme vyzvali pani prezidentku, aby si splnila svoju povinnosť a v tejto veci konala,“ povedala na tlačovej konferencii podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

Hrnko pripomenul, že podľa Ústavy SR za zahraničnú a vnútornú politiku zodpovedá vláda. Prezident podľa Hrnka zásadné veci svojim podpisom len potvrdzuje, že prešiel celým procesom v zmysle ústavy. Istanbulský dohovor je podľa SNS ideologický dohovor, a nie je to nijaký dohovor, ktorý by riešil otázku násilia na ženách.

Parlament prijal 29. marca a 28. novembra 2019 uznesenia, ktorými Národná rada (NR) SR vyjadrila nesúhlas s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Istanbulským dohovorom a aby Európska únia pristúpila k uvedenému dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení.

Súčasťou schváleného návrhu vlády, na základe uznesenia parlamentu z 29. marca i 28. novembra 2019, je tiež zrušenie úloh a predchádzajúcich uznesení kabinetu, ktoré sa týkali procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru. Vláda takisto zobrala na vedomie, že minister spravodlivosti SR doručil dňa 18. decembra 2019 písomné pripomienky SR Súdnemu dvoru Európskej únie.

Vláda svojím stredajším (15. 1.) uznesením uložila takisto všetkým členom kabinetu povinnosť postupovať v rámci možností voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s uznesením NR SR.