Úvod Z DOMOVA Sólymos: Plytvanie potravinami je problém, dôležitá je osveta

Sólymos: Plytvanie potravinami je problém, dôležitá je osveta

László Sólymos. (Foto: archív)

Plytvanie potravinami je problém, ktorý sa týka aj Slovenska. V rozhovore pre TASR to priznal minister životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého je v boji proti nemu najdôležitejšia osveta. Niektoré opatrenia na zníženie plytvania obsahuje tiež Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025, ktorý vláda schválila koncom februára.

V programe ministerstvo navrhuje napríklad zakázať skládkovanie potravinového odpadu pre veľkoobchody, maloobchody a distribučné spoločnosti. Zdravotne bezchybné potraviny by mali obchody darovať charite a zvyšok kompostovať či energeticky zhodnotiť. Prostredníctvom informačných kampaní chce tiež ministerstvo podporiť budovanie zón neštandardných potravín v maloobchodoch.

Envirorezort sa v spolupráci s rezortmi pôdohospodárstva a zdravotníctva plánuje venovať aj označovaniu dátumu spotreby potravín. Odstrániť by sa malo označenie „minimálna trvanlivosť“ a zaviesť iba jednotne „spotrebujte do“.

Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti totiž môžu byť pri dobrom skladovaní stále vhodné na konzumáciu. Označovanie „minimálna trvanlivosť“ podľa ministerstva zvyšuje produkciu potravinového odpadu a vo väčšine európskych krajín je preto zrušené.

„Pri niektorých produktoch je to zbytočnosť,“ myslí si minister. Ako príklad uvádza himalájsku soľ. „Tá je tisíc rokov v Himalájach a my ju dáme do vrecúška a napíšeme tam dátum minimálnej trvanlivosti. A sme zvyknutí, že po tomto dátume produkt vyhodíme, aj keď je to proti zdravému rozumu,“ konštatoval.

Za ešte väčší problém ako odpad z potravín však minister považuje zdroje, ktoré sa na ich výrobu použijú. „Niekoľko mesiacov niečo pestujete, používate pri tom vodu, elektrinu, prepravujete napríklad ovocie či zeleninu na veľké vzdialenosti, zaťažujete tým životné prostredie a nakoniec sa to vyhodí,“ opísal s tým, že tento problém považuje za tému, ktorej by sa malo ministerstvo životného prostredia venovať.

Foto: archív