Úvod Z DOMOVA Štatistika: Trend užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku klesá

Štatistika: Trend užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku klesá

Foto: archív

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo na svojej webovej stránke novú štatistiku, podľa ktorej na Slovensku klesá počet žien užívajúcich antikoncepciu. Zatiaľ čo v roku 2007 užívalo na Slovensku hormonálnu antikoncepciu viac ako 328.000 žien, v roku 2019 už iba 144 000 žien.

Podľa centra pokles užívania antikoncepcie u nás možno pozorovať dlhodobo. V rokoch 1991 až 2019 klesal podiel žien so zavedenou vnútromaternicovou antikoncepciou. Kým v roku 1991 užívalo tento typ antikoncepcie 9,8 percenta žien v reprodukčnom veku, v roku 2019 to boli už len tri percentá.

„Podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie od roku 1991 rapídne stúpal až do roku 2007, keď ju užívalo až 23 percent žien v reprodukčnom veku. Od roku 2007 podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie klesal a v roku 2019 ju užívalo už len 11,2 percenta z populácie žien v reprodukčnom veku,” uviedlo centrum.

Antikoncepciu v roku 2019 užívalo 185.945 žien, z toho 20,5 percenta žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Slovenky najčastejšie siahnu po hormonálnej antikoncepcii, užívalo ju až 77,3 percenta. Žien s novozavedenou antikoncepciou bolo 41.983, čo podľa štatistiky predstavuje o 6701 žien menej ako v roku 2018.

Vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo približne 30 z tisícky žien vo veku od 15 do 49 rokov. Najväčší podiel žien so zavedenou vnútromaternicovou antikoncepciou evidovali ambulancie v Trnavskom kraji.

Naopak, najmenší podiel zaznamenali ambulancie v Bratislavskom kraji. Hormonálnu antikoncepciu užívalo 112 z tisícky žien v reprodukčnom veku, najčastejšie ju užívali ženy v Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.