Úvod Ekonomika Štyria z desiatich Slovákov platia účty neskoro

Štyria z desiatich Slovákov platia účty neskoro

Foto: archív

Slováci majú zdravé názory na financie. Niekedy sa však dostávajú do situácií, keď nie sú schopní, či dokonca ochotní platiť svoje záväzky. Vyplýva to z prieskumu spotrebiteľského platobného správania, ktorý spoločnosť Intrum každý rok realizuje v 24 európskych krajinách.

Šesťdesiattri percent Slovákov platí svoje účty načas. Len trom percentám sa za posledný rok stalo, že neuhradili päť a viac účtov načas. Až 36 percent respondentov však zaplatilo aspoň jeden účet neskôr. Dve percentá z nich udávajú, že to urobili zámerne. Prekvapujúco sú to prevažne ľudia s vysokoškolským vzdelaním, zväčša vo veku 25 až 34 rokov, so stabilným príjmom.

Najpočetnejšou skupinou dlžníkov sú vypočítavci, ktorí nemajú záujem platiť svoje záväzky. Hľadajú medzery v podpísanej zmluve alebo celkovo v právnych predpisoch. Na to, aby nemuseli platiť, skúšajú všetko možné od premlčania, bezúročnosti, chýbajúcich náležitostí v zmluve až po exekúcie. Často je ich zámer dotiahnuť to do exekúcie, aby mohli požiadať o osobný bankrot.

Celkovo sú však Slováci (dve percentá neplatičov) druhým najpoctivejším národom, hneď za Čechmi (jedno percento). Najviac takýchto „profesionálnych neplatičov“ žije v Nemecku (10 percent), Francúzsku (10 percent) a Rakúsku (9 percent).

Až 65 percent z tých Slovákov, ktorí za posledný rok neuhradili nejaký zo svojich účtov, uviedlo, že dôvodom bola zábudlivosť. Zábudlivosť je aj hlavný faktor, ktorý nachádzame u tzv. jednorazovkárov a príležitostných neplatičov. Jednorazovkárom sa jednoducho nakopilo množstvo aktivít a nevšimli si, že niečo zabudli uhradiť.

Tvoria najväčší počet najnižších dlhov, teda do 100 eur, ale zároveň predstavujú najpočetnejšiu skupinu s dlhom nad 5000 eur. Snažia sa dlh rýchlo urovnať a zväčša sa už dlžníkmi nestanú. Príležitostných neplatičov je tiež veľa. Títo ľudia nemajú vždy dobrý prehľad o vlastných poistkách či prečerpaniach na účte, teda aj o svojich povinnostiach a záväzkoch.

Skupina osôb s nízkym príjmom má trochu lepšie vyhliadky na urovnanie dlhov. Patria sem slobodné matky či starobní dôchodcovia, splácajúci dlh za svoje deti alebo vnukov, ale napr. aj rozvedení muži, ktorým po zaplatení výživného už nezostáva na splácanie dlhu.

Medzi neplatičov však platia aj ľudia, ktorí možno nemajú veľmi nízky príjem, ale ich výdavky prevyšujú príjmy. V minulosti robili nesprávne rozhodnutia a momentálne sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Sú si však vedomí svojej zodpovednosti. Nech už je dôvod, prečo sa niekto stal dlžníkom akýkoľvek, fakt je, že si kúpil tovar alebo službu, za ktorú by mal aj zaplatiť. Je to jeho povinnosť.