Úvod Relax Test: Nočná obloha

Test: Nočná obloha

Foto: archív

Otestujte si svoje vedomosti o nočnej oblohe. Na konci testu sa dozviete počet správnych odpovedí a dostanete známkové hodnotenie od 1 do 5, pričom 1 znamená výborná a 5 nedostatočná. Označiť možno iba jednu odpoveď.

1 komentár

  1. Ot.č.1 Uvádza sa že 3 tisíc, to platí o sev.pologuli. 6tisíc je prehnané číslo a ak aj, platí pre obe pologule spolu, čo nikto nemôže vidieť naraz 🙂
    Ot. č. 7: http://spaceweather.com/ uvádza momentálne 1646, čo nie je vyše 2 tisíc… Takže moja odpoveď JE správna.
    Otázka č. 4 nie celkom istá. Mliečna cesta je vlastne iba pás tvoriaci disk Galaxie, ale celkovo hviezdy sú aj mimo neho. Celý disk našej Galaxie obsahuje hviezdy s celkovou hmotnosťou 100 mld. hmotností nášho Slnka. Počet nie je presne známy, hviezdy sú aj menšie, ale aj väčšie než naše Slnko.

Comments are closed.