Úvod Z DOMOVA ÚS rozhodol, že predlžovanie núdzového stavu je ústavné a obmedzovanie práv a...

ÚS rozhodol, že predlžovanie núdzového stavu je ústavné a obmedzovanie práv a slobôd občanov oprávnené

Foto: archív

Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol o podnetoch od opozičných poslancov NR SR zo Smeru-SD a generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo veci zákonnosti predĺženého núdzového stavu. Podľa súdu je uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a prijatých opatreniach zo 17. marca je v súlade s Ústavou SR.

Nedal tak zapravdu šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorý pred podaním podnetu vyjadril presvedčenie, že predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní bolo aktom svojvôle vlády SR a že neexistujú nijaké parametre na odôvodnenie toho, v akom rozsahu boli obmedzené základné ľudské práva a slobody.

Nestotožnil sa ani s pochybnosťami generálneho prokurátora, ktorý sa domnieval, že zákaz pohybu a pobytu by mohol implicitne zasahovať aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou SR.

Predseda ÚS Ivan Fiačan ďalej potvrdil, že právny stav sa verdiktom súdu nemení. Ako pokračoval, zákon o bezpečnosti štátu ako základný dôvod opakovaného predĺženia núdzového stavu uvádza ochranu života a zdravia osôb v súvislosti s pandémiou. „To je základná ústavná hodnota, z ktorej musel vychádzať aj ústavný súd,“ zdôraznil Fiačan.

Doplnil, že vláda má ústavnoprávnu povinnosť neustále prehodnocovať núdzový stav, jeho rozsah a trvanie i prijaté opatrenia. Podľa záveru ÚS je na celom území Slovenska prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života a zdravia osôb.

 „Ústavný súd je toho názoru, že vláda preto disponovala náležitým skutkovým stavom pre prijatie napadnutého uznesenia a disponovala aj náležitým právnym základom, ktorý vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu,“ uviedol sudca spravodajca Martin Vernarský.

Aj v prípade podania generálneho prokurátora, ktorý mal zásadné námietky proti celoplošnému antigénovému testovaniu či zákazu cestovania do zahraničia na rekreačné účely, ÚS potvrdil ústavnosť opatrení.

„Ústavný súd dospel k názoru, že výlučným, jediným kritériom pre posudzovanie obmedzení základných práv a slobôd v čase núdzového stavu je ich nevyhnutnosť vo vzťahu k závažnosti hrozby, ktorej čelíme a toto kritérium zavedené obmedzenia spĺňajú,“ povedal Vernarský.

Rovnako podľa neho obmedzenia majú dostatočnú oporu v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu. „Testovanie je podmienkou pre uplatnenie výnimiek zo zákazu vychádzania a tým de facto prispieva k napĺňaniu toho kritéria nevyhnutnosti, ktoré ústavný zákon zavádza,“ doplnil sudca.

K nálezu ÚS pripojili čo do výroku a odôvodnenia odlišné stanoviská sudcovia Jana Laššáková, Miroslav Duriš a Peter Straka. „Kolegovia považujú napadnuté uznesenie za neodôvodnené, nedostatočne komunikované, čo je podľa ich názoru ústavnoprávny problém, najmä v časti rozsahu a trvania núdzového stavu,“ dodal Fiačan.