Úvod ZO ZAHRANIČIA Už nielen COVID-19: EÚ predstavila hlavné ciele plánu boja proti rakovine

Už nielen COVID-19: EÚ predstavila hlavné ciele plánu boja proti rakovine

Foto: archív

Európska komisia (EK) zverejnila vyhlásenie, ktoré sa po dlhom čase netýka ochorenia COVID-19, ale inej závažnej diagnózy – rakoviny. Tej v štátoch EÚ za posledný rok podľahlo oveľa viac ľudí ako na nový koronavírus.

Ako nedávno uviedla eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová, krajiny únie zaznamenali doteraz viac ako 400.000 úmrtí na COVID-19. Oproti tomu v roku 2020 bolo v EÚ diagnostikovaných 2,7 milióna pacientov s rakovinou a 1,3 milióna ľudí z nich jej podľahlo.

V spomenutom vyhlásení Brusel v predvečer Svetového dňa boja proti rakovine predstavil európsky plán boja proti tejto zhubnej chorobe. Nový prístup EÚ k prevencii, liečbe a starostlivosti je podľa EK založený na nových technológiách, výskume a inováciách.

Plán boja sa zameria na celý cyklus choroby, od prevencie až po zvýšenie kvality života pacientov s rakovinou a tých, čo chorobu prekonali. Boj proti rakovine má byť podporovaný akciami zo všetkých oblastí politiky od zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej politiky a rovnosti cez marketing, poľnohospodárstvo, energetiku, životné prostredie až po klímu, dopravu a kohéznu a daňovú politiku.

Plán je rozdelený do štyroch kľúčových oblastí: prevencia, včasné odhalenie, liečba a zlepšenie kvality života pacientov. Ďalej obsahuje 10 hlavných iniciatív a viacero podporných akcií. EK na tento účel vyčlenila štyri miliardy eur, predovšetkým z programov EU4Health, Horizon Europe a Digital Europe.

Prevencia má byť posilnená prostredníctvom opatrení zameraných na rizikové faktory, ako je tabak (do roku 2040 by tabakové výrobky malo užívať menej ako päť percent populácie), konzumácia alkoholu, znečistenie životného prostredia a nebezpečné látky.

V záujme prevencie rakoviny spôsobenej infekciami hovorí EK o potrebe zaočkovať najmenej 90 percent cieľovej populácie dievčat v EÚ a do roku 2030 výrazne zvýšiť zaočkovanosť chlapcov.

Včasné odhalenie rakoviny má byť zaistené zlepšením prístupu, kvality a diagnostiky a podporou členských štátov na to, aby 90 percent populácie využilo do roku 2025 nárok na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka.

V oblasti diagnostiky a liečby plánuje EK zabezpečiť, aby do roku 2030 malo 90 percent pacientov prístup do národných komplexných onkologických centier prepojených prostredníctvom novej siete EÚ.

Do konca roku 2021 bude spustená iniciatíva „Diagnostika a liečba rakoviny pre všetkých“, ktorá má pomôcť zlepšiť prístup k inovatívnej diagnostike a liečbe rakoviny. Európska iniciatíva na porozumenie rakovine pomôže rizikovým osobám identifikovať hrozbu bežných druhov rakoviny.

Zlepšenie kvality života pacientov a osôb, ktoré prekonali rakovinu, vrátane rehabilitácie, má podporiť iniciatíva „Lepší život pre pacientov s rakovinou“. Bude zameraná aj na riziká možného návratu nádorov a na opatrenia na podporu sociálnej integrácie a reintegrácie na pracovisku.

Komisia zamýšľa zriadiť Znalostné centrum pre rakovinu, ktoré bude koordinovať vedecké a technické iniciatívy súvisiace s rakovinou na úrovni EÚ. Bude založená aj Európska iniciatíva pre zobrazovanie rakoviny, ktorá podporí vývoj počítačom podporovaných nástrojov na zlepšenie personalizovanej medicíny.

Iniciatíva „Pomáhame deťom s rakovinou“ má zasa zabezpečiť prístup detí k rýchlej a optimálnej detekcii, diagnostike, liečbe a starostlivosti. V roku 2021 sa vytvorí aj Register nerovností rakoviny, ktorého cieľom je identifikovať trendy, rozdiely a nerovnosti medzi členskými štátmi a regiónmi.