Úvod Z DOMOVA Uzavretie hraníc s Maďarskom pre migrantov by bolo podľa rezortu vnútra neefektívne

Uzavretie hraníc s Maďarskom pre migrantov by bolo podľa rezortu vnútra neefektívne

Foto: archív

Uzavretie hraníc by v súčasnosti v súvislosti s príchodom nelegálnych migrantov na Slovensko nebolo funkčným riešením. Po stretnutí zástupcov ministerstva vnútra s predstaviteľmi obcí a miest v okolí Veľkého Krtíša o tom informoval mediálny odbor ministerstva vnútra.

Ako ďalej uvádza, vyše 650 kilometrov dlhá slovensko-maďarská hranica s veľkými a menšími priechodmi, dlhou zelenou hranicou a komunikáciou prevádzačov by spôsobila neefektívne využitie síl a prostriedkov. Kľúčovým je podľa rezortu boj proti prevádzačstvu.

V okrese Veľký Krtíš je zároveň naplánované zriadenie registračných pracovísk mimo obývaných oblastí. „Má to byť tak, aby sa cudzinci, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu, zdržiavali na mieste menej ako 24 hodín,“ uvádza.

Počas stretnutia starostovia komunikovali o prijímaní ďalších opatrení a možných krokoch na zmiernenie tlaku na obce v okrese a na mesto Veľký Krtíš. Situácii môže podľa rezortu pomôcť plánované zníženie vyťaženosti pracovísk cudzineckej polície v prihraničných oblastiach. Tým by sa odľahčili súčasné dočasné čakacie priestory na registráciu vo vyhradených priestoroch.

„Polícia je v súčasnosti vystavená náročnému zaťaženiu pre nedostatok kapacít. Otázka nasadenia Ozbrojených síl SR v zmysle zákona o Policajnom zbore je v procese riešenia,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič.

Predmetom rokovania krízového štábu bolo tiež zabezpečenie vyhradených priestorov pre matky s deťmi i zabezpečenie stravovania či hygieny. Ministerstvo vnútra podotklo, že zo Sýrie v súčasnosti vysídlili štyri milióny osôb.

Celková tranzitná migrácia podľa rezortu vzrástla na území Slovenska v medziročnom porovnaní o vyše 900 percent. Z takmer 3000 záchytov to bolo v období od 1. 1. 2022 do 3. 9. 2023 na 27.634 záchytov.