Úvod Z DOMOVA V našej krajine žije okrem Slovákov vyše 74.000 ľudí inej slovanskej národnosti

V našej krajine žije okrem Slovákov vyše 74.000 ľudí inej slovanskej národnosti

Foto: archív

Inú slovanskú národnosť ako slovenskú uviedlo pri minuloročnom sčítaní viac ako 74.000 obyvateľov, čo je 1,4 percenta populácie Slovenska. Médiá o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauderová.

Najpočetnejší na Slovensku sú východní Slovania (národnosť rusínska, ukrajinská, ruská a bieloruská), ktorých je takmer 37.000 a tvoria podiel 0,7 percenta z celkovej populácie Slovenska. Ako doplnila, druhou najpočetnejšou skupinou sú západní Slovania – česká, moravská, sliezska a poľská národnosť, ktorých je takmer 34.000 s 0,6 percentným podielom na obyvateľstve Slovenska.

Južných Slovanov (slovinská, chorvátska, srbská, bosnianska, čiernohorská, macedónska a bulharská národnosť) žije v našej krajine podľa sčítania 3600 a tvoria menej ako jednu desatinu percenta obyvateľstva.

Z regionálneho hľadiska sa najviac obyvateľov slovanských národností okrem slovenskej koncentruje v Prešovskom kraji, ide prevažne o obyvateľov rusínskej národnosti. Druhú najväčšiu koncentráciu vytvárajú obyvatelia iných slovanských národností v Bratislavskom kraji, takmer polovicu z nich tvoria obyvatelia českej národnosti.

Viac ako jednu stotinu populácie tvoria obyvatelia slovanských národností okrem slovenskej už iba v Košickom kraji, kde ich žije 8400 (1,1 percenta), ukázalo sčítanie. Na Slovensku existuje desať obcí, v ktorých majú obyvatelia slovanských národností mimo slovenskej nadpolovičný podiel. Vo všetkých početne dominujú obyvatelia rusínskej národnosti.

Spomedzi jednotlivých slovanských národností s výnimkou slovenskej je najpočetnejšia česká, nasledovaná rusínskou a ukrajinskou. Všetky ďalšie slovanské národnosti dosahujú podiel nižší ako 0,1 percenta na obyvateľstve Slovenska.

V minuloročnom sčítaní mali obyvatelia možnosť prihlásiť sa aj k ďalšej národnosti. Ako ďalšiu niektorú zo slovanských národností uviedlo vyše 68.000 obyvateľov Slovenska, najviac z nich, takmer 40.000, sa prihlásilo k národnosti rusínskej.