Úvod Politika Väčšina Nemcov má negatívny postoj k azylantom

Väčšina Nemcov má negatívny postoj k azylantom

Foto: archív

Hoci počet žiadateľov o azyl v Nemecku v posledných rokoch klesá, negatívny postoj k nim v nemeckej spoločnosti silnie. Výhrady k uchádzačom o azyl vyjadrila v nedávno zverejnenom prieskume Nadácie Friedricha Eberta viac ako polovica opýtaných.

V roku 2014 malo negatívny názor na žiadateľov o azyl zhruba 44 percent ľudí. Počas takzvanej migračnej krízy ich podiel vzrástol na 49,5 v prieskume z roku 2016. Počas tohtoročného februára však autori štúdie zistili, že napriek klesajúcemu počtu žiadateľov o azyl v Nemecku má na tieto osoby negatívny názor 54,1 percenta opýtaných.

To je najviac od roku 2011, keď sa začal vzťah k migrantom sledovať v prieskumoch. Nadácia Friedricha Eberta však v tejto súvislosti upozorňuje, že by bolo nesprávne interpretovať rastúce výhrady k žiadateľom o azyl ako znižujúcu sa toleranciu v spoločnosti.

Od roku 2014 totiž stabilne klesá negatívny postoj napríklad k bezdomovcom. Kým vtedy malo k nim výhrady 16 percent opýtaných, teraz je to 11 percent. Nemci sú tolerantnejší dokonca aj k homosexuálom – pred piatimi rokmi prekážali každému desiatemu opýtanému, dnes len ôsmim percentám.