Úvod ZO ZAHRANIČIA Vo veku 90 rokov zomrel významný jazykovedec a politik Ábel Kráľ

Vo veku 90 rokov zomrel významný jazykovedec a politik Ábel Kráľ

Ábel Kráľ (1932 - 2023). Foto: archív

Vo veku 90 rokov zomrel v piatok 12. mája významný slovenský jazykovedec Ábel Kráľ. Patril k odborníkom najmä v oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie. Ábel Kráľ sa narodil 17. augusta 1932 v Novej Bani. Vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho najdôležitejším dielom je kodifikačná príručka Pravidlá slovenskej výslovnosti. Pôsobil aj v zahraničí. Po roku 1988 bol zamestnaný v Ústave kybernetiky Slovenskej akadémie vied, kde ako jediný pracovník s humanitným vzdelaním viedol oddelenie analýzy a syntézy reči. Neskôr bol riaditeľom Laboratórií umelej inteligencie.

Neskôr sa vrátil k lingvistike. Od roku 1998 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na konci 90. rokov pôsobil aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhé roky bol aj externým konzultantom Slovenského rozhlasu v oblasti správnej výslovnosti .

Je autorom a spoluautorom stoviek štúdií a množstva kníh. Niekoľkokrát vyšli jeho Pravidlá slovenskej výslovnosti. Spoluautorsky pripravil Atlas slovenských hlások, Fonetiku a fonológiu či teóriu jazykovej kultúry.

Od 90. rokov pôsobil aj v politike. Vo voľbách roku 1992 bol zvolený za HZDS do slovenskej časti Snemovne národov, kde hlasoval za zánik Česko-Slovenska a vznik dvoch samostatných národných republík. V rokoch 1993 – 1998 bol veľvyslancom Slovenskej republiky vo Švajčiarsku.