Všetci za Slovensko

Slovensko je náš spoločný domov. Jeho nádherná príroda, bohatá história, či rozmanitá kultúra nás všetkých spájajú. Naše spoločné národné povedomie by malo pozitívne vplývať na našu každodennú aktivitu tak, aby bola prospešná nielen pre nás samých, ale aj pre naše rodiny a pre náš národ.

Bohužiaľ, pôsobia tu skupiny, ktoré lásku k vlasti zosmiešňujú a národnú hrdosť vnímajú ako čosi nebezpečné. Chcú, aby sme sa vzdali svojej identity a väzby k našej krajine v prospech umelých nadnárodných pojmov.

Okrem nich Slovensku škodia aj ľudia, ktorí myslia len na osobný prospech. Dôveru, ktorú im dávajú ich spoluobčania, zneužívajú pre vlastné obohatenie na úkor všetkých Slovákov.  Nedovoľme týmto silám, aby naplno ovládli náš domov a nás samých!