Úvod Z DOMOVA Za pretočenie plynomeru hrozí 12 rokov

Za pretočenie plynomeru hrozí 12 rokov

Foto: spektrum-ams.cz

Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu SPP – distribúcia, a. s. zaznamenáva ročne niekoľko stoviek neoprávnených zásahov do meradiel spotreby. Ako uvádza spoločnosť, páchatelia zväčša odstránia zabezpečovaciu plombu číselníka na meradle a upravujú hodnotu objemu spotrebovaného plynu, čím sa dopúšťajú trestného činu.

Podľa indícií plynárov je táto trestná činnosť organizovaná – spôsob zásahov do meradiel a falšovania plomb jednoznačne hovorí o ich prepojení v jednotlivých lokalitách.

Po zistení podozrenia na porušenie plomby meradla vstupuje do procesu znalec v oblasti kriminalistiky a mechanoskopie, ktorý úradne posúdi, či nastal neoprávnený zásah do meradla.

Odberateľ je povinný nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu.

V zmysle Trestného zákona páchatelia čelia trestnému oznámeniu. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody im hrozí trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov.

Každý neoprávnený zásah do meradla spotreby plynu je nebezpečný. Enormne sa tým zvyšuje riziko vzniku úniku plynu a havárie na plynových zariadeniach, čo môže ohroziť nielen život, zdravie a majetok neoprávneného odberateľa, ale aj jeho okolia.

Odberateľ, ktorý umožní neoprávnený zásah do svojho meradla, musí nahradiť škodu a v prípade podozrenia zo spolupáchateľstva môže takisto čeliť trestnému oznámeniu a odsúdeniu.