Úvod Z DOMOVA Žilinka sa ohradil proti hanlivým vyjadreniam poslancov. Podporili ho aj krajskí prokurátori

Žilinka sa ohradil proti hanlivým vyjadreniam poslancov. Podporili ho aj krajskí prokurátori

Maroš Žilinka. (Foto: archív)

Šef Generálnej prokurátory SR Maroš Žilinka považuje za smutné, že z vystúpení poslancov Národnej rady SR sa asi len jedno týkalo správy o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti, ktorú na pôde parlamentu predniesol.

Na záver diskusie o správe generálny prokurátor reagoval na viaceré vyjadrenia poslancov, ktorí kritizovali využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku či nedostatočnú komunikáciu generálnej prokuratúry. Ohradil sa proti hanlivým výrokom na adresu prokurátorov a proti niektorým vyjadreniam poslancov.

Na vyjadrenia poslanca za SaS Alojza Baránika o oslobodzovaní gangstrov reagoval, že takéto vyjadrenia sú vrcholom neúcty. Pripomenul prezumpciu neviny a potrebu rešpektovať dôstojnosť osôb. Podčiarkol, že generálny prokurátor v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku neoslobodzuje a nič nezastavuje, ale svojím zákonným oprávnením reaguje.

Žilinka protestoval aj proti niektorým vyjadreniam o krajských prokurátoroch. „Stále rozprávate o tom, ako ich mám na povel,“ povedal poslancom a odmietol dehonestujúce výroky na ich adresu. Dodal, že si váži ich prácu. Deklaroval, že od nich nikdy nijakú nezákonnosť nežiadal a ani nebude.

Čo sa týka výhrad k jeho komunikácii, vyzval poslancov, aby ponechali na jeho rozhodnutí, ako sa bude vyjadrovať. Ak ide o spôsob vysvetľovania dôvodov jednotlivých rozhodnutí, myslí si, že kto chce, ten to pochopí.

Tvrdí, že k dôvodom vedúcim k rozhodnutiam Generálnej prokuratúry vždy poskytli jasné a vecné stanovisko. Pripomenul, že všetky odôvodnenia zverejňujú a nie je možné ich dopĺňať o odpovede na nejaké otázky.

Za zavádzanie označil výroky poslankyne za SaS a bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, že si generálny prokurátor vyhradzuje právo rozhodnúť o vine a nevine, pričom o tom má právo rozhodovať iba súd.

Podčiarkol, že prokurátor rozhoduje v zmysle kompetencií a má dozerať na zákonnosť predsúdneho konania. „Úlohou prokurátora je na každé porušenie zákona reagovať,“ podčiarkol. Súdu má byť podľa neho predložená len vec, v ktorej sa zákonným spôsobom udialo prípravné konanie.

Za absolútne nevhodné, aby sa politici dehonestujúcim a urážlivým spôsobom verejne vyjadrovali na adresu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku z dôvodu nesúhlasu s jeho konaním a rozhodovaním, považujú krajskí prokurátori. Napísali to v spoločnom vyhlásení.

Paragraf 363 Trestného poriadku krajskí prokurátori považujú za účinný prostriedok zabezpečenia práv fyzických a právnických osôb v trestnom konaní a dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní.

„My, krajskí prokurátori všetkých krajských prokuratúr, považujeme za absolútne nevhodné, aby sa politici, najmä poslanci NR SR, verejne v mediálnom priestore vyjadrovali dehonestujúcim a urážlivým spôsobom na adresu ústavného činiteľa generálneho prokurátora SR, z dôvodu nesúhlasu s jeho konaním a rozhodovaním,“ zdôraznili vo vyhlásení.

Politické komentovanie rozhodnutí generálneho prokurátora bez znalosti vyšetrovacieho spisu, len na základe medializovaných informácií, považujú krajskí prokurátori za neobjektívne.

„Tieto komentáre vzbudzujú negatívne nálady v spoločnosti, podnecujú k vulgárnym útokom na osobu generálneho prokurátora, znevažujú prokuratúru a vyvolávajú nedôveru k orgánu činnému v trestnom konaní,“ upozornili.

Inštitút paragrafu 363 Trestného poriadku označujú za účinný prostriedok zabezpečenia práv fyzických a právnických osôb v trestnom konaní a dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní.

„Generálny prokurátor je povinný ho využívať s cieľom zabezpečenia dodržiavania základných zásad trestného konania, najmä zásady stíhania len zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon,“ dodali.