Úvod Spoločnosť Zlikvidujú pozostatky bratislavského metra, ustúpia električkovej trati

Zlikvidujú pozostatky bratislavského metra, ustúpia električkovej trati

Foto: archív

Traťové tunely v Petržalke, ktoré niekoľko desaťročí stoja opustené ako spomienka na roky plánovaného a nakoniec nepostaveného metra v Bratislave, by mali byť čoskoro minulosťou. V blízkej budúcnosti minimálne ich 14-metrový úsek, s ktorého demontážou začal koncom februára investor projektu Južné mesto.

V budúcnosti má tadiaľto viesť nadzemná električková trať. „Dňa 25. 2. 2019 sme začali realizovať práce spojené s odstraňovaním objektov, ktoré ležia na našich pozemkoch a ktoré boli v minulosti naplánované ako tunel metra.

Dôvodom prác na tomto úseku je príprava koridoru na umožnenie prechodu povolených distribučných inžinierskych sietí,“ uviedol Pavel Baslík, marketingový riaditeľ spoločnosti Cresco Group, ktorá stojí za projektom. Práce by mali podľa neho trvať podľa odhadov štyri týždne.

V budúcnosti je na tomto území naplánovaná výstavba nadzemnej električkovej trate. Tá bude v réžii bratislavského magistrátu. „Potvrdzujeme, že investor požiadal mesto o povolenie na demontáž objektu ‘tunela’ pôvodného metra v žiadosti z 25. 1. 2019,“ skonštatoval hovorca mesta Peter Bubla. Podľa neho má stavebník platné územné rozhodnutie na inžinierske siete, aby ich mohol previesť cez pôvodné teleso metra.

Foto: archív

Jeho súčasťou je aj odstránenie predmetného objektu. O platnom povolení hovorí aj investor. „Práce sú realizované na základe stavebného povolenia vydaného na stavbu Južné mesto, Bratislava – Petržalka, Primárna infraštruktúra – Komunikácie a inžinierske siete,“ doplnil Baslík s tým, že ďalšie povolenie nepotreboval.

V súvislosti s projektom druhej etapy električky, teda v úseku od Bosákovej ulice po Janíkov dvor, je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie a jeho súčasťou je aj odstránenie „pozostatkov“ metra. Tie sa nachádzajú i na mestských pozemkoch.

Začiatky plánov na výstavbu bratislavského metra siahajú do roku 1974, keď bola schválená koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy založená na rýchlodráhe. Výstavba samotného metra sa začala v roku 1988, keď bol položený základný kameň v mieste budúcej stanice Dunaj. Víťazný návrh rátal s piatimi zastávkami v Petržalke a štyrmi v centre mesta.

Odhadované náklady boli 12 miliárd vtedajších korún československých. Dokončiť sa malo okolo roku 2000. Prvá časť úseku, medzi stanicami Lúky Juh a Dunaj, mala byť dokončená v roku 1997. Po revolúcii však bola výstavba metra v máji 1990 zastavená a koncepcia zmenená. Fyzická výstavba metra sa už nikdy neobnovila, zostali len výkopy a rozostavané depo.