Úvod Z DOMOVA Zvolenský: Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom

Zvolenský: Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom

Foto: archív

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský to napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi.

V otvorenom liste Zvolenský uvádza, že už rok robia, čo je v ich silách, aby pomohli štátu v zápase proti pandémii. „Naše doterajšie prosby o najzákladnejší priestor na duchovnú službu nepriniesli nijaký výsledok. Osobné stretnutie s pánom premiérom sa neuskutočnilo pre politické problémy,“ objasnil Zvolenský.

„Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Kým lekári a vedci v konzíliách majú pre legitímne prejavy náboženskej slobody aj vo výnimočnom stave pochopenie, tieto sa pravdepodobne stali predmetom na výmenu pri politických súbojoch,“ tvrdí predseda KBS.

Zároveň uviedol, že vydržali aj neadekvátne obmedzenia a spôsoby zaobchádzania, lebo chceli a stále chcú podržať krajinu v boji. „‘Spolu to zvládneme’ sme nepokladali len za prázdne heslo. Rok sme sa zdržali akýchkoľvek kritík, hoci nás viacero komunikačných prejavov, ktorých sme boli svedkami, mrzelo,“ uvádza Zvolenský v liste.

Predseda KBS uviedol, že ignorovanie zásadných požiadaviek cirkvi sa však stalo neudržateľné. „Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú starostlivosť. Takú, ktorá sa jednoducho nedá poskytnúť cez televízor. Tíšime, upokojujeme, zmierňujeme, kde sa dá,“ poznamenal.

Poukázal tiež na to, že štát predlžuje úplný lockdown náboženského života.“Dôrazne však nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života v krajine a sme presvedčení, že prichádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá má byť – v príslušnej miere – rešpektovaná aj vo výnimočnom stave,“ povedal Zvolenský. Tvrdí, že sa chceli vyhnúť sporom a dúfali v ústretovosť štátu.

Zvolenský poukázal na to, že kňazi stoja pri ľuďoch, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. „No odmietnutie garantovania ešte aj individuálnej pastorácie – a aspoň minimálnej, presnými pravidlami stanovenej možnosti verejných bohoslužieb, je pre nás veľkým sklamaním,“ poznamenal. Na záver dodal, že biskupi žiadajú, aby Slovensko primerane rešpektovalo náboženskú slobodu a bralo ohľad na duchovné potreby svojich obyvateľov.