Úvod Video Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty

Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty

Renomovaná americká lekárka hovorí, že tzv. transrodoví (resp. nebinárni) ľudia sú duševne choré osoby, ktorých skutočný problém nespočíva v tom, že by boli „uväznení v cudzom tele“, ale v tom, že trpia poruchou identity telesnej integrity.

„Jedinci s poruchou pohlavného vývinu sú zneužívaní ako pešiaci v boji za niečo, čo sa dá nazvať občianskym právom na duševnú poruchu,“ tvrdí predsedníčka Amerického kolégia pediatrov MUDr. Michelle Cretellaová.