Úvod Video Anton Hrnko: Nástup novoveku

Anton Hrnko: Nástup novoveku

Záznam z prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte II., ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Nástup novoveku. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.