Úvod Video Anton Hrnko: Veľká Morava

Anton Hrnko: Veľká Morava

Záznam zo štvrtej prednášky historika a poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka z cyklu Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktorý je venovaný kľúčovým otázkam našej histórie, s názvom Veľká Morava. Cyklus organizuje OZ Cyrilometodiada.