Úvod Z DOMOVA Bratislavská Galéria F7 láka filatelistickou výstavou Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Bratislavská Galéria F7 láka filatelistickou výstavou Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Reprodukcia: archív

V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom usporiadala Galéria F7, občianske združenie Cyrilometodiada a Nadácia Pro patria v bratislavskej Galérii F7 vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo. Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok.

Podujatia sa okrem iných hostí zúčastnil aj konzul srbského veľvyslanectva v Bratislave Dragan Zurovac, Borivoj Medelský z Galérie F7 či historik a poradca predsedu parlamentu Anton Hrnko. Ten v prejave pripomenul, že v slovenskom národe je hlboko zakorenená úcta k solúnskym bratom, ktorá ho aj po viac ako tisíc rokoch „napája duchovnou silou ako materským mliekom“.

Podľa neho je preto prirodzené, že aj v Ústave Slovenskej republiky je odvolávka na svätých Cyrila a Metoda. Upozornil tiež na to, že neoliberálne sily sa všemožne snažia vymazať ich odkaz nielen z našej ústavy, ale aj z pamäti národa. Preto každé podujatie, pripomínajúce cyrilometodskú tradíciu, je veľmi cenné a dôležité.

Program vernisáže pokračoval umeleckým prednesom Žalmu cyrilo-metodského Karola Strmeňa v podaní Daniely Suchej za sprievodu fujary Štefana Suchého. Martin Oscitý zaspieval pieseň Ave Maria a následne duchovný Ján Košiar požehnal príležitostný poštový lístok, ktorý bol vydaný pri príležitosti výstavy.

Autor výstavy Jozef Kútny v emotívnom príhovore priblížil príbeh vierozvestov vo filatelistickej tvorbe. Výstava je prístupná verejnosti od 16. augusta do 31. augusta 2023 v utorok až sobotu od 15:00 do 19:00 h.

Na vernisáži filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo. (Foto: Ladislav Dugovič)