Úvod ZO ZAHRANIČIA Brusel žaluje Slovensko za nevracanie peňazí na zrušené dovolenky počas pandémie

Brusel žaluje Slovensko za nevracanie peňazí na zrušené dovolenky počas pandémie

Foto: archív

Európska komisia (EK) v rámci svojho pravidelného balíčka rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Komisia sa rozhodla zažalovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ za nevracanie peňazí za zrušené cesty počas pandémie koronavírusu.

Eurokomisia oznámila, že sa rozhodla predložiť vec týkajúcu sa Slovenska Súdnemu dvoru EÚ, lebo vnútroštátne pravidlá SR porušujú smernicu EÚ o balíku cestovných služieb z roku 2015. Pôvodne SR oznámila zmeny svojho dočasného ustanovenia, ktoré mali byť prijaté v marci 2021, následne však Európsku komisiu informovalo, že návrh nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny proces.

To znamená, že ustanovenia o náhradách za balík cestovných služieb zrušených v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté v máji 2020, zostávajú v platnosti. V júli 2020 začala EK právne konanie o nesplnení povinnosti proti SR a ďalším deviatim členským štátom pre pravidlá určené pre balíky cestovných služieb, čo bolo v rozpore s príslušnou smernicou EÚ.

V októbri 2020 eurokomisia pristúpila k ďalšej fáze konania o nesplnení povinnosti a zaslala do Bratislavy odôvodnené stanovisko. Slovensko vo svojej odpovedi informovalo o návrhu legislatívnej zmeny, pričom bol predpoklad, že táto zmena bude prijatá v marci 2021 a nadobudne platnosť 1. mája 2021.

Koncom marca 2021 však slovenská orgány Európsku komisiu informovali, že návrh zmeny nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny proces. Keďže Slovensko doteraz svoje právne predpisy nezmenilo, eurokomisia sa rozhodla predložiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa dôležité právo spotrebiteľov na súborné cestovné služby stalo opäť súčasťou slovenských právnych predpisov.