Úvod Z DOMOVA Čaputová: Paragraf 363 napadnem na Ústavnom súde

Čaputová: Paragraf 363 napadnem na Ústavnom súde

Zuzana Čaputová. (Foto: archív)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová napadne na Ústavnom súde SR znenie paragrafu 363 Trestného poriadku. Návrh na začatie konania o súlade paragrafu s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi podá začiatkom budúceho týždňa. Médiá o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Keďže sa nenašla politická vôľa na zmenu príslušnej legislatívy, hlava štátu sa podľa svojich slov rozhodla využiť svoje kompetencie a obrátiť sa na Ústavný súd. „Som presvedčená, že terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, neprimerane zasahujú do nezávislosti súdnej moci, ale tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu.

Už len samotná skutočnosť, že takýto závažný nástroj, proti ktorému neexistuje opravný prostriedok, a jeho používanie generálnym prokurátorom vzbudzuje polemiku v celej spoločnosti, bol dostatočný dôvod na zmenu alebo spresnenie zodpovedajúcej úpravy Trestného poriadku,“ uviedla prezidentka.

Súčasná úprava tohto paragrafu podľa nej okrem zásahu do nezávislosti súdnej moci, a teda porušenia princípu deľby v neprospech moci súdnej neguje právo občanov na preskúmanie rozhodnutia o základných právach a slobodách, porušuje právo obetí na účinné vyšetrenie trestného činu či právo na súdnu ochranu.