Úvod Z DOMOVA Čaputová vrátila do parlamentu novelu o tretej hodine telesnej výchovy

Čaputová vrátila do parlamentu novelu o tretej hodine telesnej výchovy

Zuzana Čaputová. (Foto: archív)

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona, ktorá by mala od 1. septembra zaviesť na školách tretiu hodinu telesnej výchovy. Hlava štátu navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou.

Prezidentka je presvedčená o tom, že problematika úpravy počtu hodín telocviku má byť predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou, aby bolo možné posúdiť a zohľadniť personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl.

Hlava štátu sa rozhodla zákon vetovať aj na základe odborných stanovísk ministerstva školstva, Štátnej školskej inšpekcie, predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva a Odborového zväzu školstva, ktoré jej boli doručené.

„Vyplýva z nich, že schválený zákon by bol v praxi s účinnosťou od 1. septembra 2023 nevykonateľný aj pre tie školy, ktoré majú prístup k telocvični, a spôsobil by závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by podľa Čaputovej prišlo k zníženiu hodín v iných predmetoch, čo by mohlo znížiť úväzky učiteľov a ich mzdy. „Naopak, na zabezpečenie zvýšeného počtu hodín telesnej výchovy by boli potrebné výberové konania na učiteľov tohto predmetu, ktorých je už teraz nedostatok,“ pokračoval Strižinec.

Hlava štátu tiež upozornila, že až polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, takže na prijatie zmien školy potrebujú viac času. Prezidentka má k zákonu aj ústavnoprávnu výhradu týkajúcu sa odkladu jeho účinnosti. Tvrdí, že v zákone sa rozdielne zaobchádza s cirkevnými školami v porovnaní s ostatnými základnými školami. Odôvodnenie tejto úpravy považuje za nedostatočné.

Novelu školského zákona z dielne OĽaNO schválili poslanci Národnej rady SR v máji. Účinnosť má byť posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry.