Slovenská národná strana prichádza s pronárodným a prorodinným programom pre ľudí. Predstavila ho na veľkej straníckej konferencii v Nitre, kde sa strana venovala aj odpočtu končiaceho volebného obdobia.

Východiskami volebného programu SNS 2020 – 2024 boli diskusia s občanmi a profesijnými združeniami, podnety z regiónov a odpočet práce strany v rokoch 2016 až 2020. Program SNS 2020 – 2024 So srdcom, za rodinu a za národ stojí na štyroch kľúčových pilieroch: rodina, infraštruktúra, vidiek a hodnoty pre ľudí. Osobitnú pozornosť chce SNS venovať rómskej problematike.

Podpora mladých rodín a domácej výroby
Rodinu vníma SNS ako základnú bunku spoločnosti, ako budúcnosť kresťanského Slovenska. Voľba rodiny ako kľúčového piliera volebného programu strany reaguje aj na demografický vývoj a potrebu riešenia starnutia obyvateľstva.

SNS plánuje predložiť a implementovať Národný program na podporu rodiny. Ten by mal obsahovať okrem iného 30.000 nájomných bytov pre mladé rodiny a 25.000 miest v jasliach do roku 2030, štátnu mladomanželskú pôžičku vo výške 25. 000 eur s nízkym fixným úrokom pre manželov do 40 rokov a zvýhodnenú manželskú pôžičku na bývanie.

SNS tiež plánuje zaviesť zvýhodnené pôžičky na bývanie pre slobodné matky a vdovy a štátnu dotáciu na nákup auta pre rodiny v tromi a viac deťmi. Podmienkou získania dotácie na auto by malo byť zamestnanie po dobu minimálne troch rokov. Pracujúce ženy, ktoré majú štyri a viac detí navrhuje SNS oslobodiť od dane z príjmov fyzických osôb.

Chýbajúca infraštruktúra je jedným z dôvodov úpadku viacerých regiónov. Rozvoj infraštruktúry podporí atraktivitu a dostupnosť regiónov, posilní ekonomickú aktivitu a zvýši konkurenčnú schopnosť krajiny v rámci EÚ.

Národniari sľubujú, že odstránia legislatívne bariéry pri výstavbe ciest a železníc formou nového stavebného zákona a zmien vo verejnom obstarávaní. SNS chce vynaložiť maximálne úsilie pri rekonštrukcii železničnej siete, dobudovaní diaľnic D1-D4 a rýchlostných ciest R1-R8.

Foto: archív

Prioritou by mala byť najmä plynulá a bezpečná doprava na Kysuciach, Orave, Liptove a na východnom Slovensku, rekonštrukcia železničného uzla v Žiline a priame železničné spojenie do Nitry a Prešova.

Kľúčová je aj modernizácia siete nemocníc, škôl a kvalitné internetové spojenie. S ohľadom na ochranu životného prostredia zastavíme výstavbu priemyselných parkov na úrodnej ornej pôde. SNS plánuje zabrániť vyľudňovaniu slovenského vidieka.

Na tradičnú slovenskú dedinu sa nesmie nazerať ako na rezerváciu s pôvodným obyvateľstvom, hladové doliny nesmú byť hladovejšie.

Ďalej strana plánuje podporovať prácu na pôde a v lese, pripraviť program podpory predaja potravín v malých obciach formou notifikovanej štátnej pomoci v EÚ. Mladé rodiny na vidieku dostanú prednostný prenájom štátnej poľnohospodárskej pôdy na roľnícku činnosť.

Produkcia domácich a lokálnych potravín podporí nielen vidiek, ale aj zamestnanosť, ekológiu a ekonomiku. SNS je rozhodnutá presadiť sezónne zamestnávanie bez odvodov a vyčistiť Slovensko od nelegálnych skládok odpadu. Podpora cestovného ruchu formou rekreačných poukazov bude pokračovať.

“Na Slovensku sa musia tvoriť hodnoty a spravodlivo sa rozdeľovať medzi ľudí. Rozpočtové zdroje musia plynúť z efektívneho daňového systému. SNS prijme opatrenia na zvýšenie výberu DPH obmedzením daňových únikov a zabezpečí posilnenie daňovej disciplíny.

Dôkladnej analýze podrobíme systém transferových cien, ktorými nadnárodné spoločnosti vyvážajú nezdanený kapitál zo Slovenska. Po vzore iných krajín EÚ zvážime zavedenie dane pre technologické giganty. Budeme pokračovať v znižovaní daňového zaťaženia podnikateľov pri dani z príjmov.

Verejné zdroje SNS použijeme na zvýšenie starobného dôchodku pre všetkých dôchodcov, sociálny program pre silové zložky a justíciu a na zvýšenie platov zdravotníkov, sestier, učiteľov a nepedagogických pracovníkov,” píše sa vo volebnom programe národniarov.

Foto: archív

SNS zruší diaľničné známky, kým nebudú hotové diaľnice
V prípade, že bude Slovenská národná strana vo vláde, bude mať určite záujem o ministerstvo dopravy, povedal na tlačovej konferencii po skončení nitrianskeho rokovania predseda strany Andrej Danko.

Výstavba diaľnic je podľa jeho slov prioritou, pričom sa dá zvládnuť za dva až tri roky, ak si Slovensko výhodne požičia financie a zmenia sa niektoré veci v stavebnom zákone a verejnom obstarávaní.

Podľa Danka by na Slovensku mohla byť dobudovaná sieť diaľnic počas niekoľkých rokov. “Jeden z prvých zákonov, ktorý v novom volebnom odbobí navrhneme, bude zrušenie platenia diaľničných známok, pokým nebudú dokončené diaľnice. Zároveň musíme prijať nový stavebný zákon, aby sme ich mohli v čo najkratšom čase dobudovať,” povedal Danko.

„Na výstavbu si dokážeme bez problémov požičať sedem miliárd eur. Bude však treba zmeniť podmienky verejného obstarávania a stavebný zákon,” tvrdí Danko.

“Dnes sú úseky sekané, neexistuje jedna projekčná kancelária, ktorá by to strážila. Bude potrebné zaviesť absolútne tvrdé vyvlastňovanie pozemkov. Treba prestať so ,slniečkarskymi’ rečami o ochrane majetkových práv. To chce pevnú ruku a nielen ,trepanie’. Keď nepríde pevná ruka na Slovensko, nikdy nič nebude,“ zdôraznil.

Šéf SNS doplnil, strana chce v nasledujúcom období pokračovať v opatreniach, ktoré už začala usktočňovať. „To znamená 15 percent pre všetkých podnikateľov, dvíhať dôchodky, znižovať DPH na potraviny.”

Ministerka školstva Martina Lubyová sľúbila, že strana bude aj v ďalšom období pracovať na skvalitňovaní školstva. „My nemáme iba brožúrky, ale schválený Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne opatrenia schválené vládou, presnú mapu, ako sa majú realizovať. Máme riešenia, ktoré môžu znamenať miliardy pre školstvo, ktoré chceme dostať na európsku špičku,“ uviedla Lubyová.

Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej sa aj vďaka SNS podarilo získať pre poľnohospodárov milióny eur. „Darí sa nám zvyšovať aj potravinovú sebestačnosť Slovenska. Tu sa nám podarilo odraziť od dna a z 36 percent ju zvýšiť na 41 percent. Myslím si, že do roku 2030 by bolo možné zabezpečiť úplnú potravinovú sebestačnosť našej krajiny,“ povedala Matečná.

Foto: archív