Úvod Z DOMOVA Envirorezort: Zabezpečenie kontajnerových stojísk proti medveďom v Tatrách prináša výsledky

Envirorezort: Zabezpečenie kontajnerových stojísk proti medveďom v Tatrách prináša výsledky

Foto: archív

Obce môžu získať z Environmentálneho fondu dotáciu na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Žiadosti na zabezpečenie kontajnerových stojísk prijíma fond do 16. augusta.

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 200.000 eur, spolufinancovanie zo strany obcí je minimálne päť percent. Médiá o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

„Podporené budú projekty na nákup, výstavbu a zabezpečenie stojísk na komunálny odpad a kontajnerov, prípadne aj na zaobstaranie elektrických ohradníkov či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií. Práve účinné preventívne opatrenia preukázateľne pomáhajú spolužitiu ľudí a veľkých šeliem,“ informoval hovorca.

Na spolufinancovanie môžu samosprávy podľa MŽP SR využiť výhodný úver z Environmentálneho fondu. Výskyt medveďa v oblastiach realizácie projektu a vhodnosť technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk musia byť potvrdené zásahovým tímom. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webe Environmentálneho fondu.

Ako priblížil rezort, minulý rok dostal Envirofond sedem žiadostí o dotačnú podporu na zabezpečenie kontajnerových stojísk, podporené boli všetky žiadosti v celkovej sume takmer 290.000 eur. Príkladom fungujúcich preventívnych opatrení sú podľa rezortu Vysoké Tatry.

„Vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk v Tatrách klesol počet hlásení o výskyte medveďa hnedého až jedenásťnásobne z pôvodných 202 v roku 2020 na 18 v roku 2022,“ uviedol hovorca. Výrazný pokles evidujú aj v Starom Smokovci, kde sa počet hlásení znížil zo 128 v roku 2020 na štyri v roku 2022.

Envirorezort upozornil aj na pravidlá vo vykonávacej vyhláške k zákonu o ochrane prírody a krajiny prispievajúce k férovejšiemu vyplácaniu náhrad pre chovateľov, ktorým chránené druhy spôsobili škody na hospodárskych zvieratách.

„Napríklad povinnou prílohou žiadosti už nie je doklad o vlastníckom práve k majetku – zvieraťu, na ktorom bola spôsobená škoda, ani potvrdenie veterinárneho lekára o príčine úhynu zvieraťa v majetku poškodeného. Cieľom týchto zmien je odbúrať administratívnu záťaž a zefektívniť poskytovanie týchto náhrad,“ načrtol Ferenčák.

Pomoc chovateľom hospodárskych zvierat poskytuje tiež zásahový tím, doplnilo ministerstvo. Priamu finančnú podporu chovateľom hospodárskych zvierat na budovanie elektrických oplôtkov či kúpu a starostlivosť o pastierskych psov poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra patriaca pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.