Úvod ZO ZAHRANIČIA Europarlament vyzýva SR, aby bojovala proti dezinformáciám o Istanbulskom dohovore a ratifikovalo...

Europarlament vyzýva SR, aby bojovala proti dezinformáciám o Istanbulskom dohovore a ratifikovalo ho

Proti prijatiu Istanbulského dohovoru protestovali obyvatelia mnohých krajín po celom svete. (Foto: archív)

Európska únia by mala ratifikovať Dohovor o predchádzaní a boji proti násiliu páchanému na ženách, známy ako Istanbulský dohovor, v súlade so stanoviskom Súdneho dvora EÚ z roku 2021. Uvádza sa to vo výzve poslancov Európskeho parlamentu.

Vyhlásenie podporilo 469 poslancov, 104 hlasovalo proti a 55 sa zdržalo. Uvádza sa v ňom, že Istanbulský dohovor zostáva medzinárodným štandardom a kľúčovým nástrojom na odstránenie rodovo motivovaného násilia vrátane domáceho násilia.

Poslanci odsúdili pokusy niektorých členských štátov zrušiť opatrenia, ktoré už boli prijaté pri uplatňovaní Istanbulského dohovoru, a vyzývajú ich, aby ho v plnej miere vykonávali. Odsúdili aj odmietavý postoj k rodovej rovnosti, právam žien a Istanbulskému dohovoru v Poľsku. Tamojšia vláda sa snaží odstúpiť od dohovoru a zaviedla de facto zákaz umelého skončenia tehotenstva.

Europoslanci si všimli aj situáciu v Slovenskej republike, kde parlament odmietol v roku 2020 dohovor ratifikovať a požiadal prezidenta o stiahnutie podpisu. Požadujú, aby vnútroštátne orgány “bojovali proti dezinformáciám o Istanbulskom dohovore”.

Únia dohovor podpísala pre šiestimi rokmi, doteraz ho ešte neratifikovala pre odmietnutie niekoľkých členských štátov. V stanovisku Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2021 sa však uvádza, že EÚ môže ratifikovať Istanbulský dohovor aj bez súhlasu všetkých členských štátov.

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby ho ratifikovali sami. Europoslanci vyzvali zvyšných šesť krajín – Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby dohovor bezodkladne ratifikovali.

Trestné súdnictvo by malo byť len jednou časťou komplexnej reakcie na rodovo motivované násilie, tvrdí EP. Reakcia EÚ by mala zahŕňať aj prevenciu, ochranu a stíhanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť odbornú prípravu, postupy a usmernenia zohľadňujúce rodové hľadisko, ako aj špecializovanú podporu a ochranné opatrenia s prístupom zameraným na obete pre všetkých zapojených odborníkov vrátane orgánov presadzovania práva, súdnictva a prokurátorov.

Europarlament v tejto súvislosti pripomenul, že každá tretia žena v EÚ, čo predstavuje približne 62 miliónov Európaniek), zažila fyzické alebo sexuálne násilie a 55 percent žien v EÚ zažilo sexuálne obťažovanie aspoň raz v živote.