Úvod Komentáre Iniciatívu Chcem tu zostať, ktorá chce ovplyvniť voľby, by mal riešiť generálny...

Iniciatívu Chcem tu zostať, ktorá chce ovplyvniť voľby, by mal riešiť generálny prokurátor

Foto: archív

Na festivale Pohoda sa nám – čuduj sa svete – zrodila nová iniciatíva združených nadácií, zväčša platených zo zahraničia. Podľa deklarovaného cieľa, iniciatíva chce, aby mladí voliči išli voliť. Nikto hádam nie je na Slovensku až tak dementný, že uverí tomuto deklarovanému cieľu.

Skutočným cieľom tejto svorky nenávistníkov je ovplyvniť parlamentné voľby želaným smerom, ako to kedysi dávno Šimečka Stredný povedal na plné ústa: Bez Sorosových peňazí by sme sa nezbavili Mečiara.

Mimovládne organizácie sa nám teda idú pliesť do volebnej kampane na jednej strane strane politického spektra proti druhej strane politického spektra. Zo slobodnej súťaže politických strán a politických programov sa nám tu zrazu stáva zápas jednej strany s podporou mimovládok proti druhej strane, ktorej budú mimovládky hádzať polená pod nohy.

Pritom finančné náklady mimovládok na túto kampaň sú nelimitované na rozdiel od politických strán, ktoré musia všetky náklady viesť cez transparentný účet. Vo volebnom zápase tak vzniká výrazný nepomer pri použití prostriedkov na volebnú kampaň.

Z môjho pohľadu ide o neprimerané zasahovanie do volebnej kampane v prospech určitých a na neprospech iných politických strán. Nuž a najzaujímavejšie je zdôvodnenie angažovanosti mimovládnych organizácií vo volebnej kampani.

Vraj, ak by vyhrali tí, čo si ich oni neželajú, nedalo by sa na Slovensku žiť a mladí ľudia by museli odísť. Vzhľadom na deklarované i nedeklarované ciele iniciatívy Chcem tu zostať, mám dve otázky generálnemu prokurátorovi:

1. Nie je trestným činom marenia volieb podľa paragrafu 351 trestného zákona (300/2005 Zb.) aktivita mimovládnych organizácií v prospech niektorých politických strán, keďže tieto strany nezarátavajú finančné prostriedky týchto nadácií do celkových nákladov na voľby, ktoré musia ísť cez transparentný účet?                

2. Nie je šírením poplašnej správy podľa paragrafu 361 toho istého zákona, keď niekto tvrdí, že ak vyhrajú voľby určité politické strany, nebude sa dať na Slovensku žiť a mladí budú musieť odísť do zahraničia?

Na Slovensku by už konečne malo platiť právo a morálka. Cicero povedal: „Na čo nám je dobré právo, keď nám chýba morálka?”. Áno, je amorálne obchádzať zákony a ešte amorálnejšie, ak niekto pod zásterkou práva a zákonnosti podrýva princípy demokratickej a férovej súťaže politických strán.

Som presvedčený, že budúci parlament bude musieť prijať zákonnú normu, ktorá zakáže aspoň tri mesiace pred voľbami aktivity mimovládnych organizácií, ktoré by mohli vplývať na výsledok volieb.