Úvod Z DOMOVA Korčok ide z našich daní podporiť bieloruskú opozíciu sumou 700-tisíc eur

Korčok ide z našich daní podporiť bieloruskú opozíciu sumou 700-tisíc eur

Ivan Korčok. (Foto: archív)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok navrhol vytvoriť fond na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti. V materiáli s názvom „Návrh na vytvorenie Fondu na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti v nadväznosti na udalosti po neslobodných, nedemokratických a zmanipulovaných prezidentských voľbách v Bielorusku 9. augusta 2020”, ktorý predložil na rokovanie vlády, sa uvádza, že bol vytvorený z vlastnej iniciatívy.

Predkladacia správa uvádza, že materiál nadväzuje na stanovisko vlády SR k situácii v Bielorusku z 19. augusta, v ktorom vláda „vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti s aktuálnou vnútropolitickou situáciou v Bielorusku“ a tiež „vyjadrila pripravenosť aktívne participovať na podpore občianskej spoločnosti v Bielorusku, osobitne voči tým občanom, ktorí sa stali obeťami represálií.“

Materiál “z dôvodu naliehavosti” nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo plánuje vyčleniť finančné prostriedky vo výške 700-tisíc eur „na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti a občanov, ktorí sa stali obeťami represálií“.

Z tejto sumy bude 250-tisíc eur pokrytých prostriedkami pôvodne vyčlenenými na pomoc Taliansku v súvislosti s pandémiou COVID-19 a zvyšných 450-tisíc eur je požiadavka na nové finančné prostriedky z rozpočtu.

Časť týchto peňazí má byť využitá na zabezpečenie štipendií pre bieloruských študentov prostredníctvom programu vládnych štipendií SR a o konkrétnych formách ďalšej podpory a jej príjemcoch má byť rozhodnuté v nadväznosti na vývoj situácie v Bielorusku.

Financie podľa Korčokovho materiálu sa môžu využiť aj “na spolufinancovanie budúcich iniciatív EÚ a iniciatív iných medzinárodných aktérov zameraných na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti“.