Úvod Z DOMOVA Ministerstvo tvrdí, že ukrajinská pšenica v Mlyne Kolárovo bude napriek odkladu zlikvidovaná

Ministerstvo tvrdí, že ukrajinská pšenica v Mlyne Kolárovo bude napriek odkladu zlikvidovaná

Foto: archív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR trvá na úradnej likvidácii ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo, pričom nebude uvoľnená na trh. V medializovanom vyhlásení to uviedol odbor komunikácie rezortu v reakcii na vyjadrenia poslanca NR SR Patricka Linharta.

„Stále platí pôvodné rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno o likvidácii predmetnej pšenice. Toto rozhodnutie sa opiera o výsledky akreditovaného testu vykonaného v Národnom referenčnom laboratóriu a bolo potvrdené rozhodcovskou vzorkou v referenčnom laboratóriu EÚ.

V správnom konaní neexistuje vyššia miera potvrdenia správnosti pôvodného testu. Preto trváme na úradne nariadenej likvidácii pšenice a nie je pravda, že bude uvoľnená na trh ako tvrdí poslanec Linhart,“ zdôraznil agrorezort a dodal, že v súvislosti s pšenicou z Ukrajiny požiadal subjekt o odklad výkonu likvidácie a udelený odklad má časové obmedzenie do 15. septembra 2023.

Polovica ukrajinskej pšenice z Mlyna Kolárovo už bola podľa Linharta na Slovensku skonzumovaná. „Druhá polovica bude asi tiež. Mlyn Kolárovo podal odklad na likvidáciu a majiteľ tvrdí, že pšenica je v poriadku. O tom, či ju skonzumujú Slováci, rozhodne vraj súd,“ povedal Linhart.

„Celú túto situáciu považujem za obrovské zlyhanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefa Bíreša,“ podčiarkol poslanec NR SR.