Úvod Z DOMOVA Do slovenských jadrových elektrární má dodávať palivo USA. Bude drahšie a prinesie...

Do slovenských jadrových elektrární má dodávať palivo USA. Bude drahšie a prinesie technologické a ekologické problémy

Jadrová elektráreň Mochovce. (Foto: archív)

Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, má byť podľa elektrární diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne typu VVER 440 na Slovensku. Prvé dodávky paliva by mali prísť do roka od schválenia použitia paliva.

„Zabezpečenie ďalšieho dodávateľa jadrového paliva pre naše elektrárne je dôležitým krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Jadrové elektrárne sú dôležitým pilierom v energetickom mixe, preto považujem za kľúčové zabezpečiť diverzifikáciu dodávok paliva na ich stabilnú prevádzku,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Jadrové reaktory na Slovensku doteraz využívali výhradne ruské palivo. Dodávky od spoločnosť Westinghouse musia najprv prejsť schválením jeho použitia v podmienkach reaktorov Slovenských elektrární, v rámci ktorého musí byť preukázané, že jeho používanie bude bezpečné.

Slovenské elektrárne pripomenuli, že ich cieľom je mať v portfóliu aspoň dvoch alternatívnych dodávateľov jadrového paliva a viacerých potenciálnych dodávateľov materiálov a služieb v rámci celého dodávateľského reťazca pre výrobu jadrového paliva.

Americká spoločnosť Westinghouse dodáva jadrové palivo do reaktorov typu VVER 1000, nie VVER 440, ktoré sa na Slovensku vybudovali v kooperácii s Ruskou federáciou. Elektrárne VVER 440 sú však nastavené na konkrétny druh paliva dodávaný z Ruska.

Nekompatibilné technologické zariadenia elektrární by sa v prípade dodávok amerického paliva museli nákladne prebudovať, v opačnom prípade by okrem poškodenia technologických zariadení hrozilo aj poškodenie samotného reaktora, čo by mohlo spôsobiť jadrovú haváriu.

Slovenské elektrárne nezverejnili cenu dodávaného amerického jadrového paliva, podľa informačných zdrojov z prostredia Ministerstva hospodárstva SR je však výrazne vyššia ako v prípade dlhodobo dodávaného paliva z Ruskej federácie.

Dodávka amerického paliva vyvoláva aj ďalšie otázky. Ide predovšetkým o uskladnenie vyhoreného paliva. Rusko ho od svojich klientov odoberá späť a ukladá na úložiskách na svojom území, z bezpečnostných dôvodov umiestnených ďaleko od obývaných území.

Slovensko tak doteraz nemalo problém s uskladňovaním či likvidáciou nebezpečného vyhoreného paliva. V prípade amerického dodávateľa však musí vyriešiť riešiť aj túto otázku spojenú s nákladným vybudovaním a prevádzkou skládok rádioaktívneho paliva. Američania ho totiž späť neodoberajú.