Úvod Z DOMOVA Na Bratislavskom hrade oceňovali slovenské osobnosti. Cenu Pro Patria získali Molitoris, Jaroš...

Na Bratislavskom hrade oceňovali slovenské osobnosti. Cenu Pro Patria získali Molitoris, Jaroš a Deák

Foto: Pavel Kapusta

Hradná kaplnka Bratislavského hradu bola miestom konania tretieho ročníka slávnostného odovzdávania ocenení Nadácie Pro Patria. Podujatie sa uskutočnilo za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, zakladateľov nadácie Antona Hrnka a Igora Laciaka a ďalších významných hostí.

Nadácia udelila nadácia ceny trom významným osobnostiam slovenského národného života. Ceny vyznamenaným odovzdával Boris Kollár. Na akcii vystúpila aj šansoniérka a gitaristka Eva Golovková.

Správca nadácie Pro Patria, historik a politik Anton Hrnko na úvod slávnosti povedal, že oceňovanie ľudí, ktorí svojím životom a dielom významne prispeli ku kultúrnemu a spoločenskému dedičstvu nášho národa, je jednou z ciest zveľaďovania vlasteneckého povedomia Slovákov.

Hrnko spomenul aj ďalšie aktivity nadácie, medzi ktorými vyzdvihol vznik súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda a poďakoval sa šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi za spoluprácu pri jeho financovaní presadzovaní inštalácie diela v areáli Bratislavského hradu.

Prvým oceneným bol poľský historik, vydavateľ, redaktor, prekladateľ slovenskej národnosti, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľubomír Molitoris. Cenu získal za dlhoročný prínos k zveľaďovaniu a udržiavaniu národného a kultúrneho života slovenskej menšiny žijúcej v Poľsku.

Molitoris je členom Spišského dejepisného spolku, Generálnej rady Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej i vládnej komisie pre národnostné a etnické menšiny. Hrnko pripomenul, že slovenský rezort diplomacie sa k Molitorisovi správa nezaslúžene s dešpektom a verí, že po parlamentných voľbách sa to zmení.

Foto: Pavel Kapusta

Spisovateľ, dramatik, scenárista, predseda spoločnosti Spoločnosti Ladislava Novomeského a čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Jaroš, ktorý sa stal druhým laureátom ceny Pro Patria, sa zo zdravotných dôvodov nemohol podujatia zúčastniť osobne. Cenu za literárnu činnosť a prínos pre slovenskú kultúru v jeho mene prevzal spisovateľ Pavol Dinka.

Jaroš je členom Klubu nezávislých spisovateľov, Slovenského centra PEN i redakčnej rady časopisu Slovenské pohľady na literatúru a umenie. Tiež je spolumajiteľom a umeleckým riaditeľom spoločnosti Trigon Production.

Napísal jeden z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia Tisícročná včela, ktorý sa stal námetom pre rovnomenný film ocenený na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach a viac ako dvoch desiatok noviel a románov, šiestich rozhlasových hier, ôsmich filmových scenárov a jednej knižky pre deti a mládež.

Ladislav Deák (1931 – 2011), bol jedným z najvýznamnejších historikov dejín 20. storočia na Slovensku. Cena Pro Patria mu bola udelená in memoriam za celoživotné historické dielo a prevzal ju jeho syn. Hrnko zdôraznil, že patril medzi najlepších znalcov slovensko-maďarských vzťahov a po roku 1989 sa aktívne zapájal do politického a spoločenského života.

Zastával viaceré funkcie v odborných i stavovských organizáciách a v bilaterálnych medzištátnych komisiách historikov, vykonával rozsiahlu poradcovskú a expertíznu činnosť pre štátne orgány či občianske organizácie.

Zameriaval sa na vzťahy stredoeurópskych štátov, najmä na vzťahy medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom s ťažiskom na politiku Maďarska voči Slovensku. Je držiteľom viacerých významných ocenení, autorom a spoluautorom celého radu knižných publikácií, štúdií a odborných článkov na Slovensku aj v zahraničí.

Nadácia Pro Patria vznikla ako platforma, ktorej úlohou je identifikovať na Slovensku mravných, schopných a obetavých ľudí a predstavovať ich ako spoločenskovedné či kultúrne vzory a autority.

Cieľom nadácie je dostať hodnotných a obetavých vlastencov do povedomia verejného života, povzbudiť váhajúcich, morálne i materiálne oceniť mnohých, ktorých spoločnosť nedoceňuje a mainstream prehliada.