Úvod Z DOMOVA Na Slovensku je viac ako 100.000 odídencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Na Slovensku je viac ako 100.000 odídencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Foto: Pavel Kapusta

Na konci vlaňajšieho roka sa v krajinách Európskej únie nachádzalo 4,31 milióna odídencov z Ukrajiny, ktorí mali štatút dočasnej ochrany. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat.

Najviac odídencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou sa k 31. decembru 2023 nachádzalo v Nemecku, a to 1,25 milióna. Predstavuje to 29 percent z celkového počtu ukrajinských utečencov s dočasnou ochranou v EÚ.

Po Nemecku nasledovalo Poľsko, kde je vyše 950.000 utečencov (22,1 percenta), a Česká republika, ktorá prijala vyše 373.000 ľudí (8,7 percenta), ktorí z Ukrajiny odišli po začiatku ruskej vojenskej operácie.

Na Slovensku bolo podľa údajov Eurostatu koncom decembra minulého roka 114.226 utečencov z Ukrajiny s dočasnou ochranou, čo predstavuje asi 2,7 percenta z celkového počtu. Na 1000 občanov u nás pripadá 21 ukrajinských utečencov.

Čo sa týka pomeru utečencov v prepočte na počet obyvateľov jednotlivých krajín EÚ, najviac ich bolo koncom decembra v Česku. Pomer počtu utečencov na 1000 obyvateľov EÚ bol v priemere 9,6. V Česku to však bolo 34,5. Nasledovali Bulharsko (26,5), Estónsko (26,3), Litva (26,2) a Poľsko (26).

Ukrajinskí občania koncom vlaňajšieho decembra predstavovali 98 percent osôb využívajúcich v EÚ dočasnú ochranu. Takmer polovicu ľudí s dočasnou ochranou v EÚ tvorili ženy (46,2 percenta) a viac než jednu tretinu deti (33,2 percenta). Dospelí muži tak tvorili asi jednu pätinu (20,6 percenta) ľudí s dočasnou ochranou.

Smernica o dočasnej ochrane poskytuje odídencom okamžitú ochranu a prístup k právam v Európskej únii vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce, bývania, sociálnej, zdravotnej a inej pomoci.

Pomáha predchádzať nadmernému tlaku na vnútroštátne azylové systémy a umožňuje členským štátom riadne a účinne riadiť príchody. Vlani koncom septembra Európska komisia schválila predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí, ktorí odišli z Ukrajiny po vypuknutí vojnového konfliktu s Ruskom do 4. marca 2025, teda o rok dlhšie, než sa pôvodne plánovalo.