Úvod Z DOMOVA Na zelenú transformáciu podnikov vyčlení Tarabovo ministerstvo asi 300 miliónov eur

Na zelenú transformáciu podnikov vyčlení Tarabovo ministerstvo asi 300 miliónov eur

Tomáš Taraba. (Foto: archív)

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje naštartovať Envirofond a do budúceho roku vyčleniť asi 300 miliónov eur na zelenú transformáciu podnikov. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba na konferencii Jesenná ITAPA s tým, že rezort v súčasnosti nevie rozmraziť všetky prostriedky.

„Denne sa stretávam s firmami, ktoré mi nosia svoje vízie, napríklad čo sa týka o výrobu zeleného čpavku, komunikujeme s Duslo Šaľa. Máme tu dôležité schémy. Myslím si, že náš rezort má najviac disponibilných zdrojov na zelenú transformáciu slovenskej ekonomiky,“ povedal a spomenul napríklad plán obnovy či kohézne fondy.

Rozdeľovanie prostriedkov z Envirofondu bude podľa neho prebiehať viacerými formami. „Som ochotný viesť debatu s rezortom hospodárstva, aby aj oni určili, v ktorých firmách bude transformácia zmysluplná a kde bude najväčšia pridaná hodnota pre hospodárstvo,“ dodal s tým, že rozdeľovanie bude závisieť aj od hodnovernosti nápadov, s ktorými firmy prídu.

Taraba taktiež uviedol, že nerozlišuje slovenské a české firmy. Každá firma na Slovensku, ktorá tu investuje, je z jeho pohľadu slovenská firma. „Urobím všetko pre to, aby tu mohli prekvitať a aby sme mohli podporovať transformáciu ekonomiky, aby bola zelená a konkurencieschopná,“ uzavrel.