Úvod Z DOMOVA Nadácia Pro Patria pri príležitosti vzniku 30. výročia vzniku SR ocenila Mečiara,...

Nadácia Pro Patria pri príležitosti vzniku 30. výročia vzniku SR ocenila Mečiara, Prokeša, Andela či Cupera

Jeden z ocenených Viliam Hornáček preberá medailu z rúk predsedu NR SR Borisa Kollára. (Foto: archív)

Nadácia Pro Patria za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára ocenila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a 174. výročia založenia prvej Slovenskej národnej rady viaceré národne orientované osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života.

Medailami nadácie a predsedu NR SR boli v tomto roku vyznamenaní za prínos pre Slovensko expolitici, ktorí sa zaslúžili o vznik Slovenskej republiky v roku 1993 a prijímali kľúčové dokumenty, kreujúce suverénnu slovenskú štátnosť, predovšetkým Deklaráciu o zvrchovanosti SR a demokratickú Ústavu SR.

Ocenenie si na pôde Bratislavského hradu prevzali Vladimír Mečiar, Jozef Prokeš, Marián Andel, Vladimír Miškovský, Ján Cuper a Viliam Hornáček. Ocenenými in memoriam boli Ján Petko a Peter Švec.

Medailu Pro Patria spolu s medailou predsedu NR SR, ktoré odovzdávali historik a bývalý poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko a šéf parlamentu Boris Kollár, dostali aj proslovenské osobnosti slovenského kultúrneho života – Daniela Suchá, Eva Fordinárová, Július Handžárik, Peter Valo, Marián Tkáč, Ján Bobák a arcibiskup Ján Sokol.

Podľa Hrnka, ktorý je spoluzakladateľom Nadácie Pro Patria, sa na Slovensku zakorenil zlozvyk nielen neoceňovať, ale ani nepamätať na tých, ktorí sa zaslúžili o zvrchovanú republiku, našu národnú slobodu a štátnu nezávislosť.

Na národnú nežičlivosť s liberálnymi atakmi proti vlastenecky orientovaným osobnostiam upozornil aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten priznal, že práve jeho poradca Anton Hrnko mu otvoril národné obzory. To, že na ceremónii sedel vedľa oceneného expremiéra Vladimíra Mečiara si podľa neho určite všimnú liberálne médiá, neznášajúce všetko konzervatívne a proslovenské.

VIliam Hornáček prekvapil informáciou i výzvou predsedovi NR SR, že Združenie slovenskej inteligencie vlastní viacero významných historických artefaktov prvej Slovenskej národnej rady z roku 1848 a daruje ich štátu s podmienkou, že parlament SR sa vráti k pôvodnému názvu Slovenská národná rada.

Vladimír Mečiar v príhovore zdôraznil, že fakty a pohľady do minulosti, keď vznikala samostatná Slovenská republika sú známe a je potrebné ich ďalej rozvíjať, ale za ešte dôležitejšie považuje odovzdať svedectvo a posolstvo mladej generácii, ktorá sa už v suverénnej republike narodila, aby ďalej pestovala zdravé vlastenectvo.

Oficiálne štátne vyznamenania osobnostiam udeľuje prezident republiky. Nominácie hlavy štátu pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky však v minulosti vzbudili kritiku a pohoršenie, keďže mnohí z ocenených aktívne bojovali proti vzniku suverénneho štátu a celý život spochyňujú národné hodnoty.

Každoročné oceňovanie Nadácie Pro Patria má preto ambíciu vypĺňať vzniknuté morálne vákuum vyzdvihovaním skutočných slovenských osobností, ktoré sa v zložitom období jasne postavili za právo slovenského národa na sebaurčenie vo vlastnom štáte.

Foto: archív