Úvod Z DOMOVA Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladších ľudí

Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladších ľudí

Foto: archív

Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladších ľudí. V celosvetovom meradle patria k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, rovnako aj medzi najčastejšie príčiny hospitalizácie. Výnimkou nie je ani Slovensko. Choroby obehovej sústavy tvorili v roku 2018 najväčší podiel všetkých hospitalizácií, a to vo viac ako 15 percentách.

„Medzi hlavné rizikové faktory rozvoja srdcovo-cievnych ochorení patria sedavý spôsob života, nedostatok fyzickej aktivity, veľa stresujúcich situácií, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita,“ priblížil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva považujú osvetu v oblasti prevencie za mimoriadne dôležitú. Počas celého roka poskytujú záujemcom v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia bezplatné odborné poradenstvo v prevencii proti ochoreniam srdca a ciev, proti iným neprenosným ochoreniam a celkovo radia v oblasti zdravého životného štýlu a vyšetrujú základné zdravotné parametre.

ÚVZ SR v tejto súvislosti pripomína, že v ôsmich krajských poradniach zdravia poskytujú záujemcom aj vyšetrenie na zistenie rizika atriálnej fibrilácie, chvenia predsiení srdca. Tá je najčastejšou poruchou srdcového rytmu a hlavným rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zachytenie atriálnej fibrilácie a následná liečba pomáha výrazne znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky.