Úvod ZO ZAHRANIČIA Organizácia Freedom House si na Slovensku všimla korupciu a diskrimináciu Rómov

Organizácia Freedom House si na Slovensku všimla korupciu a diskrimináciu Rómov

Foto: archív

V Peru a Burkine Faso prišlo vlani k zhoršeniu celkového stavu slobody. Mnohé ďalšie štáty zaznamenali zlepšenie podmienok, čo dáva nádej v boji proti autoritárstvu. Uvádza sa to v novej správe americkej mimovládnej organizácie Freedom House.

V dokumente zverejnenom na internetovej stránke organizácie sa uvádza, že z celosvetového hľadiska sa stav slobody zhoršuje už sedemnásty rok po sebe. Organizácia tvrdí, že k zhoršeniu v oblasti slobody prišlo v Rusku, Nikarague, Salvádore a Maďarsku.

Peru, kde bol vlani odvolaný prezident Pedro Castillo po pokuse rozpustiť parlament a vládnuť prostredníctvom výnosov, bolo presunuté zo skupiny slobodných krajín do skupiny čiastočne slobodných. Burkina Faso, ktorá zažila dva prevraty v roku 2022, bola zaradená do skupiny neslobodných krajín.

Kolumbia a Lesotho boli preklasifikované z čiastočne slobodných krajín na slobodné. Autori správy zaznamenali zlepšenie v oblasti slobody aj v ďalších krajinách vrátane Slovinska, Kosova, Kene, Malajzie, Filipín a Zambie.

Status slobodnej krajiny za rok 2022 dostalo 84 zo 195 krajín vrátane Slovenska. Celkovo v 34 krajinách zaznamenal Freedom House zlepšenie v oblasti politických práv a občianskych slobôd v porovnaní s 35 krajinami, kde nastalo zhoršenie podmienok, čo podľa organizácie signalizuje možné spomalenie poklesu stavu slobody vo svete.

Na Slovensku autori správy vyzdvihli pravidelné parlamentné voľby a pokojné odovzdávanie moci medzi súperiacimi politickými stranami. Zatiaľ čo občianske slobody sú podľa Freedom House vo všeobecnosti chránené, demokraciu brzdí údajne zakorenená diskriminácia Rómov a rastúca nevraživosť proti migrantom a utečencom. Problémom zostáva aj politická korupcia, píše sa v správe.

Zo všetkých ukazovateľov, ktoré Freedom House používa na hodnotenie politických práv a občianskych slobôd v jednotlivých krajinách, najväčšie obmedzovanie od roku 2005 zaznamenali v oblasti slobody médií a slobody prejavu.V správe sa uvádza, že v roku 2022 bola sloboda médií pod tlakom v najmenej 157 krajinách a územiach.